سال ۱۳۹۴

فتواهای مسخره خامنه ای مبنی بر وجوب شركت در انتخابات دروحشت از تحریم عموم مردم

در حالیكه نمایش انتخابات رژیم آخوندی با بایكوت و بی اعتنایی عموم مردم مواجه است خامنه ای به حربه زنگ زده و از كار افتاده صدور فتواهای شرعی روی آورده تا دست كم نیروهای سرخورده نظام را به شركت در این نمایش ترغیب كند.

خامنه ای در یك رشته فتوا كه توسط خبرگزاری فارس سپاه پاسداران منتشر شد اعلام كرد: «شركت در انتخابات یك وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» و یك «واجب عینی» است. او در این فتواها تأكید می كند كه رأی سفید دادن «حرام» است و در مورد زنان تصریح می كند «شركت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست». این در حالی است كه طبق فتواهای ارتجاعی خمینی و آخوندهای حكومتی زن نباید «بدون اذن شوهر از خانه اش بیرون برود هرچند به دیدن خویشاوندانشان و حتی عیادت و یا مجلس ختم پدرش برود».

در حالی كه كاندیداهای باند های رقیب به دستور خامنه ای به طور گسترده از سوی شورای نگهبان حذف شده اند بسیاری از نیروها و محافل وابسته به رژیم به طور علنی شركت در این نمایش را بیفایده توصیف می كنند، خامنه ای ناگزیر به صدور فتواهایی شده است كه تنها نفرت و انزجار مردم از تمامیت رژیم و نمایشهای انتخاباتی آن را مضاعف می كند.

در همین راستا خامنه ای در روز 28 بهمن ضمن دفاع همه جانبه از شورای نگهبان خواستار شركت گسترده در نمایش انتخابات شد. وی گفت: «دشمنان می خواهند انتخابات را خراب كنند.. شورای نگهبان را تخریب كنند… تصمیمهای شورای نگهبان را زیر سئوال ببرند… تخریب شورای نگهبان تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است… این انتخابات دفاع از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ، مظهر دفاع از كشور است مظهر عزت ملی است، به خاطر این است كه بنده به همه ملت ایران عرض می كنم كه حضور پیدا كنید شركت كنید اعلام نظركنید».

سخنان و فتواهای دجالگرانه خامنه ای و فریبكاریها و تدابیر سركوبگرانه رژیم تنها بر انزجار مردم از این نمایش ضد ملی می افزاید و اراده آنها را برای استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم كه تنها با سرنگونی تمامیت این رژیم محقق میشود دوچندان میكند. نتیجه این انتخابات هر چه باشد، بحرانهای درونی فاشیسم دینی را تشدید و تمامیت آنرا بشدت تضعیف میكند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29 بهمن 1394(18 فوریه2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا