کمیسیون ورزش

اطلاعیه كمیسیون ورزش:‌ شورای ملی مقاومت درباره افتضاح رژیم آخوندی در المپیک ریودوژانیرو

با شروع مسابقات جهانی المپیك، كشورهای جهان قهرمانان ورزشی خود را با افتخار و با احترام و با بیشترین امكانات و تجهیزات مورد نیاز، به محل برگزاری مسابقات المپیك روانه كردند تا برای كشور و مردمشان در سطح جهانی افتخار بیافرینند. اما در میهن غارت شده ما ایران، كه همه چیز ازجمله ورزش توسط آخوندهای ضدبشر ویران شده است، تنها تعداد اندكی از ورزشكاران توانستند در چند رشته معدود به مسابقات جهانی المپیك راه پیدا كنند.

طبق خبر رسیده، غارتگران حاكم بر میهنمان كه كوس رسوایی آنها در دزدی و غارت و چپاول اموال مردم ایران از بام جهان فرو افتاده و تعفن فساد آنها مشام هر ایرانی را می‌آزارد، از تأمین مینیمم امكانات و الزامات برای ورزشكاران ایرانی خودداری كرده اند. آنها حتی به سرپرست تیم والیبال اعزام شده به المپیك ریودوژانیرو امكان شركت در مراسم افتتاحیه را ندادند. كاپیتان و اعضای تیم در اعتراض به این اقدام زشت و تنفر برانگیز رژیم، با اقدامی جوانمردانه، سرپرست تیم خود را تنها نگذاشته و از شركت در مراسم افتتاحیه خودداری كردند.

كمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ضمن محكوم كردن سردمداران رژیم آخوندی كه عرصه ورزش كشور را مانند همه عرصه‌ها به نابودی كشانده‌اند، همه ورزشكاران میهنمان را به احیای ارزشهای جوانمردی و پهلوانی كه روح حاكم بر ورزش ملی است و فاصله‌گرفتن از آخوندهای ضدایران فرا می‌خواند.

مسلم اسكندر فیلابی

مسئول كمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

18 مرداد 1395(8 اوت 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا