کمیسیون ورزش

كمیسیون ورزش: تبدیل ورزشگاه به كشتارگاه انسان خیانت وحشیانه دیگر آخوندهای حاكم بر ایران

هموطنان عزیز، ورزشكاران و ورزش دوستان آزاده میهن

آخوندهای جنایتكار حاكم بر میهنمان درادامه سیاستهای ایران بر باد خود كمر به نابودی ارزشهای انسانی جامعه ما بسته‌اند.

در هر جامعه‌یی میدانهای ورزشی و استادیوم ها محلی برای پرورش و پیشرفت روح انسانی و نوع‌دوستی و آزادیخواهی و ساختن یك جامعه سالم است. در جامعه ما با داشتن سنبلهایی چون جهان پهلوان تختی، كه چون سرو در مقابل استبداد ایستاد

و سر فرود نیاورد ورزش همواره با ارزشهای پهلوانی و جوانمردی و ایستادگی و مقاومت همراه بوده است. سنتی كه قهرمانان مجاهد همچون حبیب خبیری، كاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، مهشید رزاقی، عضو تیم ملی فوتبال، فروزان عبدی ادامه دادند و بدست دژخیمان رژیم آخوندی به شهادت رسیدند.

رژیم ضدبشری آخوندی كه برای ادامه حیات ننگینش راهی جز سركوب و ایجاد رعب و وحشت ندارد، ورزشگاههای ما را تبدیل به کشتارگاه انسان كرده است تا از همگان به‌ویژه جوانان زهر چشم بگیرد. در آخرین نمونه، صبح روز پنجشنبه اول مهر (۲۲سپتامبر۲۰۱۶) همزمان با شروع سال تحصیلی، یك زندانی در ورزشگاه شهرستان نیریز در استان فارس توسط جلادان رژیم آخوندی كه آموزگاران داعش هستند، به دار كشیده شد.

در ۲۷دی ماه سال۱۳۹۱ كه یك زندانی در ورزشگاه سبزوار حلق آویز شد فیفا بشدت اعتراض كرد ولی رژیم آخوندی كه به هیچ قانونی ازجمله قوانین بین‌المللی پایبند نیست بار دیگر به این جنایت فجیع مبادرت كرده است.

كمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، از همه ارگانها و فدراسیونهای كشوری و منطقه ای و بین‌المللی ورزشی، میخواهد این جنایت تكان دهنده را قویا محكوم نموده و مجازاتهای لازم را بر رژیم آخوندی اعمال كنند و از همه هموطنان مقیم خارج كشور می‌خواهد با مراجعه به مجامع و ارگانهای ورزشی، خواهان عكس العمل آنها بشوند.

كمیسیون ورزش با تاكید بر اینكه تبدیل ورزشگاه به محل اعدام آن روی سكه اعدام محبوب ترین چهره های ورزشی ماست، از همه ورزشكاران و ورزش‌دوستان آزاده میهن می‌خواهد با شركت در كارزار دادخواهی زندانیان سیاسی اعدام شده كه تعدادی زیادی از قهرمانان ورزشی نیز در میان آنها دیده میشود به‌پا خیزند و علیه این همه جور و ستم برشورند تا با سرنگونی این رژیم قرون وسطایی دوران سیاه و تاریك كنونی را به پایان رسانده و میهنمان را از لوث وجود این جانیان آزاد و رها كنیم.

كمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

۲ مهر ۱۳۹۵ (۲۳سپتامبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا