سال ۱۳۹۵

ایران: تظاهرات گسترده دانشجویان در دانشگاههای مختلف

با شعارهای دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد و تحصیل در دانشگاه رایگان باید گردد

روز سه شنبه 6 مهر دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای سومین روز متوالی به اعتراض و تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل ساختمان ریاست دانشگاه دست به تجمع زدند. آنها  با عوامل حراست که جاسوسان وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند،   و قصد متفرق کردن آنها را داشتند درگیر شده و دفتر رئیس دانشگاه را به تصرف خود در آوردند.

دانشگاههای امیرکبیر، ملی (موسوم به بهشتی)، تربیت مدرس تهران، صنعتی اصفهان و رازی کرمانشاه و دانشگاه زنجان نیز در روزهای گذشته شاهد اعتراضات مشابهی بود.

دانشجویان به طرح موسوم به جریمه سنوات تحصیلی که به منظور اخاذی از دانشجویان ارائه شده معترضند. بنا بر این طرح ثبت نام دانشجویان ترم 5 رشته های فوق لیسانس مشروط به پرداخت یک میلیون تومان جریمه است. دانشجویان همچنین باید سایر هزینه های دانشگاهی همچون هزینه خوابگاه و سلف سرویس را نیز بپردازند. این طرح حتی با آیین نامه های مصوب وزارت علوم رژیم نیز مغایر است.

دانشجویان در تجمعهای خود پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد»، «تا دانشجو به هوش است، ندای دادخواهی به گوش است»، «اینجا دانشگاه است یا پادگان!»، «دانشجوی برتریم، از همه بدبخت تریم»، «دانشگاه شریف یا بنگاه اقتصادی شریف؟!»، «آزادی اندیشه زیر فشار نمیشه»؛ «تحصیل در دانشگاه رایگان باید گردد»، «ما‍ پول زور نمی دیم» و «دانشگاه منبع درآمد نیست».

 دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه یی اعلام كردند نه تنها وعده های روحانی در دانشگاه و دانشجویان پس از سه سال تحقق نیافته بلکه به طور مستمر  هزینه های اضافی و ناعادلانه و قوانین دست و پاگیر بر آنان تحمیل شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6 مهر 1395 (27سپتامبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا