سال ۱۳۹۶

ایران: تجمع صدها تن در اعتراض علیه حکم اعدام

فراخوان مشروط كردن مراوده و معامله با رژیم آخوندی به توقف اعدام و شكنجه

صبح روز ۲۰ فروردین ( ۹ آوریل) صدها تن از خانواده های محکومان به اعدام بویژه زنان در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند.

تجمع کنندگان که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی ، ایلام ، آذربایجان غربی ،كردستان ، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»،«فرزندان ما را نكشید»،« نان آور خانواده را اعدام می كنید» ،«هر ایرانی فریادش را علیه حكم اعدام بلندتر كند»، «ما خواهان لغو حكم اعدام هستیم»، «خواست همه ایرانیان، لغو حكم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».

این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده ها در صدد بودند از شکل گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران برای پراکنده ساختن جمعیت شماری از آنها را دستگیر کرده  و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.

یحیی کمال پور از اعضای مجلس ارتجاع شمار محکومان به اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر را۵۳۰۰ تن ذكر كرد (خبرگزاری حکومتی خانه ملت ۲۰ فروردین 1396). قبل از آن حسن نوروزی یک عضو دیگر مجلس رژیم گفته بود که تنها «۵ هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰ سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر 1395).

مقاومت ایران با تاكید بر اینكه رژیم ضد بشری آخوندی در محاصره بحرانهای لاینحل سیاسی و اقتصادی و بین المللی و در وحشت از قیام مردمی تنها راه را در اعدامهای دستجمعی یافته است، از جامعه جهانی میخواهد معامله و مراوده با این فاشیسم دینی را مشروط به توقف اعدام و شكنجه نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21 فروردین 1396(10 آوریل2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا