سال ۱۳۹۶

ایران: فراخوان برای نجات 12 زندانی در آستانه اعدام

رژیم ضدبشری آخوندی روز ۲۷ فروردین ( ۱۶ آوریل) یک زندانی جوان را که در سن 19سالگی دستگیر شده بود پس از سه سال حبس در زندان مشهد به دار آویخت. پیش از این حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع گفته بود تنها «۵هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر 1395).

در همین حال۱۲ زندانی محكوم به اعدام در روز های ۲۶ و ۲۸ فروردین (۱۵ و ۱۷ آوریل) برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان گوهر دست منتقل شدند. در میان آنها یک تبعه بنگلادش پس از 22 سال حبس و یک زندانی دیگر پس از 12سال حبس پیش از این سه بار برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه های دار برده شده بودند. بردن زندانیان برای مشاهده اعدام سایر زندانیان از شکنجه های رایج در زندانهای استبداد دینی حاکم بر ایران است.

مقاومت ایران ضمن فراخواندن مردم به ویژه جوانان به اعتراض علیه اعدامهای وحشیانه و همبستگی با خانواده قربانیان از ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان ۱۲ زندانی انتقالی برای اجرای حکم اعدام است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

28 فروردین 1396 (17 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا