سال ۱۳۹۶

ایران: قطع دست و اعدام یک زندانی در شیراز

دو زندانی که به هنگام دستگیری زیر 18سال بودند در آستانه اعدام قرار دارند

روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین 1396) سه زندانی در زندانهای شیراز و تبریز بدار آویخت. زندانی اعدام شده در زندان عادل‌آباد شیراز در حالی اعدام شد که جلادان 10روز پیش از آن دست او را در یک عمل سبعانه قطع کرده بودند. یکی از دو زندانی اعدام شده در زندان مرکزی تبریز جوانی 28ساله بود.

در همین حال دو زندانی که به هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 18سال داشتند در آستانه اعدام قرار دارند. مهدی بهلولی به هنگام دستگیری 17ساله بود در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت و پیمان برنداح که هنگام جرم انتسابی 16ساله بود در زندان مرکزی شیراز در انتظار اعدام هستند.

مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان را به اعتراض علیه مجازاتهای وحشیانه و اعدامهای خودسرانه به‌ویژه بدار آویختن نوجوانان، فرامی‌خواند و از جامعه جهانی می‌خواهد این بربریت بی‌سابقه در قرن بیست و یکم را قویاً محکوم نموده و روابط با این رژیم را به توقف اعدام و مجازاتهای ضدانسانی مشروط کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30فروردین 1396 (19 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا