سال ۱۳۹۶

ایران: اعدامهای جمعی بلافاصله بعد از نمایش انتخابات, 9 اعدام در روز دوم خرداد

رژیم آخوندی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات قلابی، بساط دار و شکنجه را در زندانهای سراسر کشور از سر گرفت.  طی روزهای اول و دوم خرداد ۱۰ زندانی در زندانهای تبریز، زاهدان، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. صرفا 9 تن از آنها در روز دوم خرداد اعدام شدند.

دژخیمان زندان زاهدان همزمان با اعدام عبدالکریم شهنوازی، ۳۰ ساله، به گردن یک زندانی دیگر نیز طناب دار انداختند و او را پس از آن که شاهد مرگ عبدالکریم بود، پایین آورده و به وی گفتند ۴۰ روز دیگر اعدام خواهد شد.

رژیم آخوندی که در جریان انتخابات قلابی با اعتراض و ابراز انزجارهای جوانان در شهرهای مختلف کشور مواجه بود، به منظور مهار اوضاع هیچ چاره یی جز توسل به اعدامهای جمعی نیافته است. رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی، ضمن اشاره به انبوه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به کار گرفته شده در روز نمایش انتخابات گفت: «چهار شب آخر همه جوانها در خیابان بودند. واقعا وضعیت نگران کننده بود. نظام ما دشمن دارد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ خرداد ۱۳۹۶ (۲۴ مه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا