سال ۱۳۹۶

ایران: اعدام یک قهرمان کشتی در كرمانشاه

18 اعدام پنچ روز پس از نمایش انتخابات رژیم آخوندی

رژیم ضدبشری آخوندی صبح ۴ خرداد ( ۲۵ مه) حجت الله تدرو یک قهرمان کشتی را پس از تحمل 10 سال حبس در زندان دیزل آباد كرمانشاه به دار آویخت.

به نوشته رسانه های رژیم آخوندی حجت الله تدرو یکی از شاخص ترین کشتی گیران وزن ٧٤ کیلو گرم ایران و انتخابی تیم ملی بزرگسالان بود و سابقە قهرمانی كشتی را در سطوح مختلف سنی داشتە است.

او كه دهسال قبل دستگیر شده بود با پرونده سازیهای کارگزاران رژیم در زندان به اعدام محکوم شد.

 در روز 4 خرداد همچنین دو جوان ۲۳ و ۲۴ ساله در زندانهای مرکزی زاهدان و بیرجند اعدام شدند. در روز 5خرداد نیز سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. طی روزهای اول و دوم خرداد نیز دو زندانی در زندان مشهد اعدام شده بودند.

رژیم ضد بشری آخوندی بلافاصله پس از پایان نمایش انتخابات ماشین كشتار و اعدام را با سرعت بیشتر به راه انداخته و شمار اعدامها طی 5 روز پس از اعلام نتایج به 18 تن بالغ شده است. رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با نارضایتی فزاینده عمومی و انزوای بیسابقه بین المللی و در شرایطی كه بعد از انتخابات تضادهای درونی آن هر چه بیشتر شدت گرفته است، هیچ چاره یی جز توسل به موج اعدام نیافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5 خرداد 1396 (26 مه 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا