سال ۱۳۹۶

گزارش اداره حراست ضرورت اخراج جاسوسان رژیم ایران از آلمان و گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی را مضاعف می كند

 اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان آخرین گزارش سال خود را منتشر ساخت. این گزارش از فعالیتهای وزارت اطلاعات ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین از درگیر بودن سفارت ایران در آلمان در این اقدامات پرده برداشته است. بنا به این گزارش هدف اصلی سروی های مخفی رژیم ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت است.

بنا به این گزارش توافق اتمی رژیم آخوندی با غرب هیچ تغییری در رویكرد این رژیم نسبت به اپوزیسیون ایجاد نكرده است. به عکس فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم آخوندی برای مقابله و سركوب مخالفان افزایش یافته است.

در سالهای 2016 و 2017 دادگاه شعبه برلین علیه دو جاسوس وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران احكام مجازات حبس به مدت دو سال و چهار ماه و چهار سال و سه ماه صادر كرد. جزییات عملیات جاسوسی كشف شده، ظن به تدارك برای عملیات تروریستی را تقویت می كردند.

مقاومت ایران خواستار اخراج جاسوسان و مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از آلمان است. چه آنها که در سفارت ایران مشغول به كار هستند و جه کسانی که  در قالب انجمنها و شركتهای پوششی فعالیت می كنند. دولت آلمان باید مانع از آن شود كه خاك این كشور جولانگاه ماشین جاسوسی و ترور رژیم آخوندی گردد.

نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی یك اقدام مؤثر برای مقابله با خطرات جاسوسی و تروریستی در خاك اروپا است  و جا دارد آلمان به این ابتكار بپیوندد.

  فقدان یک اقدام قاطع در قبال فعالیتهای سرویس مخفی ایران، نه تنها مخالفان و پناهندگان ایرانی را به خطر می اندازد بلكه امنیت آلمان را نیز مورد تهدید قرار می دهد.

 

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان – برلین

۱۴ تیر ۱۳۹۶- ۵  ژوییه ۲۰۱۷

 

ضمیمه: اطلاعات پایه ای

در گزارش سال 2016 اداره حراست از قانون اساسی كه در 4 ژوئیه 2017 منتشر شد از جمله آمده است:

 

«فعالیتهای شناسایی و مقابله با جنبش های اپوزیسیون در داخل و خارج ایران، وظیفه محوری دستگاه اطلاعاتی ایران باقی مانده است… عامل اصلی فعالیت های [اطلاعاتی] كه علیه آلمان صورت می گیرند، كماكان وزارت اطلاعات (واجا VAJA، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، كه اكثرا بصورت خلاصه به آن MOIS اطلاق میشود) می باشد. در كانون فعالیتهای این سرویس بطور خاص ”سازمان مجاهدین خلق ایران” (MEK) و”شورای ملی مقاومت ایران” (NWRI) قرار دارند…

وزارت اطلاعات ایران، اطلاعات خود را از طریق عملیات سرویس اطلاعاتی بدست می آورد كه در اساس از سوی مقر اصلی این وزارتخانه در تهران (ایران) بصورت مركزی هدایت میشوند. برای اجرای این امر، سرویس مزبور بطور خاص از مسافرت افراد مورد نظر خود كه بدلایل شغلی و یا خانوادگی به ایران مسافرت میكنند، استفاده می كند.  افراد مورد نظر در جریان این مسافرت ها بزحمت بتوانند خود را از چنگال وزارت اطلاعات ایران مصون نگه دارند. این مسافرتها (برای وزارت اطلاعات – م) شرایط ایده آلی را برای ایجاد ارتباطات و انجام گفتگوهای اطلاعاتی فراهم می كنند.

در كنار آن مقر رسمی وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین، عملكرد مهمی در انجام شناسایی های سرویس مخفی برعهده دارد. در شمار وظایف این مقر اینست كه علاوه بر انجام عملیات اطلاعاتی مستقل، از فعالیتهایی كه توسط مقر مركزی وزارت اطلاعات (در تهران) هدایت میشوند، پشتیبانی بعمل بیاورد…

علاوه بر وزارت اطلاعات ایران، نیروی قدس كه یك سرویس اطلاعاتی عمل كننده از سوی یگانهای ویژه سپاه پاسداران ایران می باشد، در آلمان فعال است. فعالیتهای شناسایی گسترده این ارگان بطور خاص علیه اهداف طرفدار یهودیان و یا اهداف اسرائیلی می باشند. بنا به یك متن منتشر شده روی سایت اینترنتی یك خبرگزاری وفادار به دولت (ایران)، یك افسر عالیرتبه در اكتبر 2016 در جلسه ای بمناسبت یادبود  ”شهدا”، از دو گردان سپاه پاسداران صحبت كرد و گفت: دنیا میتواند مطمئن باشد كه سپاه پاسداران ”بزودی در آمریكا و اروپا نیز شكل خواهند گرفت”.

در تاریخ 19 ژوئیه 2016 دادگاه شعبه برلین یك تبعه 32 ساله ایرانی را بجرم ارتكاب به فعالیتهای سرویس مخفی به دو سال و چهار ماه مجازات حبس محكوم كرد. او برای وزارت اطلاعات ایران مقادیر متنابه و گسترده ای اطلاعات در مورد مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت  جمع آوری كرده بود. در 27 مارس 2017 نیز شعبه دادگاه برلین یك تبعه 31 ساله پاكستانی را بخاطر انجام فعالیت بعنوان مامور سرویس اطلاعاتی ایران به 4 سال و سه ماه حبس محكوم كرد. »

اداره فدرال حراست از قانون اساسی المان نتیجه گیری میكند كه ”سرویسهای اطلاعاتی ایران یك  ابزار محوری رهبری سیاسی برای تضمین حاكمیت شان هستند. بنابراین اپوزیسیون ایران كماكان در كانون توجهات وزارت اطلاعات ایران باقی خواهد ماند.”

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا