سال ۱۳۹۶

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای پانزدهم و شانزدهم تیر ۱۳۹۶ با حضور رئیس‌جمهور برگزیدة شورا برگزار شد.

در آغاز اجلاس ، خانم رجوی به اعضای شورا و ناظرانی كه در نخستین روز اجلاس شركت داشتند، خوش آمد گفت و  در آستانه سالگردقیام ملی ۳۰تیر۱۳۳۱ به شهیدان آن قیام بزرگ و به ‌روح پرفتوح مصدق درود فرستاد و هم چنین به مناسبت سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت در۳۰تیر۱۳۶۰ از شهیدان سرفراز مقاومت و رزم و پیکار بی امانی که در نبرد آزادیبخش با استبداد دینی، اعتبار و اعتلای آلترناتیو دموکراتیک را تضمین کرده ، تجلیل کرد.

خانم رجوی گفت: «جای آن است که خاطره مسئول فقید کمیسیون مطالعات سیاسی شورا، مجاهد کبیر محمد علی جابرزاده را که در این اجلاس جایش خالی است گرامی بداریم. او از آغاز تأسیس شورا تا آخرین دقایق زندگیش در اثبات مرزبندیهای سیاسی و مبانی وحدت و انسجام شورا کوشید و پس از 48 سال مبارزه علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ  با سالها شكنجه و زندان، در بهمن 1395 پس از پیکاری سخت و طولانی  جان باخت».

رئیس جمهور برگزیده شورا، در سخنان افتتاحیة خود، پس از مرور کوتاهی بر سرخط تحولات یک سال گذشته گفت:

البته روشن است که آنچه می‌تواند تغییر دوران و اوضاع جوشان جامعه را به تهدید موجودیت رژیم بالغ کند، مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک – انقلابی است.

هم‌چنان‌که مسئول شورا گفته است: تجربه سه دهه گذشته حاکی از این حقیقت بزرگ است که اگر  اصول ملی و میهنی و دمکراتیک و انقلابی خودمان پابرجا باشد، اگر صفوف خودمان پاکیزه و استوار باشد و اگر خودمان بایستیم،…دنیا هم گام به‌گام در کنارمان خواهد ایستاد.

ما بازهم تاکید و تکرار می‌کنیم که سرنگونی استبداد و استقرار آزادی وحاکمیت مردم، تنها و تنها درعهده و درتوان مردم و مقاومت ایران است و لاغیر. از این بابت، با تکیه بر رنج و رزم و پایداری همین جنبش و همین جایگزین، امروز بیش از همیشه به‌چشم‌انداز پیروزی و آزادی میهن یقین داریم.

از توجه همه شما تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم بحث‌های این اجلاس را در جهت گسترش تعهدات و مسئولیت‌هایمان در شرائط حساس کنونی پیش ببریم».

در بحثهای پیش از دستور اجلاس میاندوره‌یی، اعضای شورا گردهمایی سالانه مقاومت را که امسال برای نخستین بار پس از انتقال رزمندگان اشرفی از زندان لیبرتی و با شرکت جمعی آنها از طریق ارتباط ماهواره یی برگزار می شد، پیروزی بزرگی بر فراز همه گردهماییهای پیشین، توصیف و تاکید کردند که برپایی گردهمایی  بزرگ امسال از یکسو نماد پیروزی همه کارزارها و گردهماییهای گذشته برای در هم شکستن برچسبهای ارتجاعی-استعماری و برای حفاظت رزمندگان اشرفی بود و از سوی دیگر به سکوی رفیعی در دوران تهاجم و جهش به پیش، در راستای تغییر و سرنگونی استبداد دینی تبدیل شد.

سه كنفرانس مكمل، قبل و بعد از گردهمایی و اتفاق صاحب‌نظران و شخصیتهای برجسته سیاسی از همه گرایشها و احزاب در اروپا و آمریكا و کشورهای عربی بر تغییر ناپذیری رژیم ولایت فقیه و ضرورت تغییر و سرنگونی تمامیت این رژیم، اثبات‌ راه حلی است که مقاومت ایران قریب به ۴دهه برآن پای فشرده و اكنون به عنوان تنها راه خلاصی ایران و منطقه و جهان از استبداد دینی و خلافت پایه گذاری شده توسط خمینی به مثابة پدرخوانده بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از آن -چه از نوع شیعی یا سنی نظیر داعش- با اجماع جهانی و منطقه یی مواجه می شود.

اعضای شورا با تبریک و قدردانی از همه برگزار کنندگان و هموطنان شرکت کننده خاطر نشان کردند که برپایی موفق و منظم و تحسین برانگیز گردهمایی امسال، به رغم مشكلات و تراکم پروژه ها و کارزارهای اجتناب ناپذیر مقاومت،  در عرصه سیاسی و بین المللی شکست مضاعفی را برای رژیم آخوندی شکل داد. ناکامی وزیر خارجه فاشیسم دینی-که شب قبل از گردهمایی در سفر به پاریس وقیحانه خواستار جلوگیری از برگزاری آن شده بود، همزمان با تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا و تصویب تحریمهای دو حزبی سنای آمریکا علیه نقض حقوق بشر و مداخلات تروریستی و برنامه موشکی ر‌ژیم، از یک سو حضیض انزوا و طرد بین المللی دیکتاتوری آخوندی را برجسته کرد و از سوی دیگر زلزله یی در سراپای حاکمیت انداخت و به موضوع جنگ و جدال باندها و صفحات رسانه ها و منبرهای نماز جمعه ولایت فقیه تبدیل شد و سلسله یی از واکنشهای جنون آمیز و رقت انگیز در هراس از چشم انداز فنا و نابودی نظام را در پی داشت.  

اجلاس شورا در دستور کار دو روزه خود تحولات فشرده یك سال گذشته را پیرامون انتقال جمعی و سازمان‌یافتة رزمندگان اشرفی از عراق، شکست مهندسی خامنه‌ای در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم، اعتلای جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷‌ و اثر گذاری شعار نه جلاد نه شیاد در برهم‌زدن مهندسی خامنه ای، بالاگرفتن اعتراضهای اجتماعی و چرخش اوضاع بین المللی و منطقه‌یی علیه رژیم،  مورد بحث و بررسی قرار داد.

شورا شکست خامنه‌ای برای یک پایه کردن ولایتش را رخداد بسیار مهمی در روند اضمحلال رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد که پیامد آن شقة درمان‌ناپذیرحاکمیت در دور دوم ریاست جمهوری روحانی است.آن چه کیفیت و عمق این شکست و عواقب آن را حائز اهمیت ویژه می کند اثر گذاری تعیین کننده جنبش دادخواهی قتل‌ عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ و شعار «نه جلاد نه شیاد» در برهم‌زدن نقشه خامنه ای در انتخابات رژیم است که واکنشهای بی‌سابقه‌ای را در درون حاكمیت برانگیخت.خامنه ای درسخنرانیهای خود پس از نمایش انتخابات، دو بار و به تفصیل، شدت بحران و تکانهای لرزاننده آن را با بحران رژیم در سالهای ۵۹و۶۰ مقایسه کرد. وی هم چنین به سران و پاسداران سیاسی و نظامی رژیم به درستی هشدار داد که تغییر رفتار به معنی تغییر نظام است. واقعیتی که هرگونه محاسبه سیاسی بر روی مانورهای شکست خورده اعتدال و میانه روی ازسوی امثال روحانی را از دور خارج می‌كند.

اجلاس شورا بالاگرفتن اعتراضهای اجتماعی کارگران و زحمتشکان و دیگر اقشار به ستوه آمده از غارتگری و فجایع زیست محیطی رژیم را در شرایط خفقان سیاه آخوندی-پاسداری و موج اعدامهای خامنه ای، نشانه فشارهای کمرشکن و طاقت فرسای معیشتی و فقدان حداقل مایحتاج زندگی از جمله آب و هوا برای اکثریت عظیم و محروم جامعه  ارزیابی کرد و تمامی نیروها و اقشار آگاه را به همبستگی و حمایت و دامن زدن به این اعتراضات رو در روی دشمن شقه شقه و بحران‌زده فراخواند.

شورای ملی مقاومت در بحثهای دو روزه، چرخش اوضاع بین المللی و منطقه‌یی علیه رژیم و پایان كلان امتیازهای دولت قبلی آمریکا به فاشیسم مذهبی، و رخدادهایی مانند کنفرانس ریاض با حضور بیش از ۵۰ کشور، تحولات جدید در بحران و جنگ سوریه نظیر تهاجم موشکی آمریکا به رژیم اسد پس از حمله شیمیایی در خان شیخون و حملات آمریکا به‌نیروهای شبه‌نظامی یا هواپیماهای بی‌سرنشین رژیم در سوریه را مورد بحث قرار داد.

در اجلاس شورا چرخش تعادل بین رژیم و مقاومت بعد از شکست توطئه های رژیم آخوندی برای نابودی رزمندگان اشرفی در لیبرتی و پیروزی معجزه آسای مقاومت در انتقال کامل، امن و سازمانیافته آنها، مورد بحث قرار گرفت. هر چند عوامل غارتگر ولایت فقیه در عراق، به رغم تمامی تعهدات امضا شده،كماكان بر 600 میلیون دلار داراییهای ثبت شده مجاهدین در اشرف و لیبرتی كه لازمه تأمین مخارج سنگین انتقال و استقرار و دیگر هزینه های گوناگون این جنبش است، چنگ انداخته‌اند.

از سوی دیگر، در تعادل جدید، ضرورت گسترش کارزارهای گوناگون در جبهه های مختلف داخلی و منطقه‌یی و بین المللی را با تأمین و فراهم كردن الزامات آن در برابر جنبش مقاومت قرار گرفته است. از همین‌رو، اجلاس شورا بر اهمیت و ضرورت تمرکز تمامی نیروها و کوششها برای پاسخگویی به این الزامات و تعهدات ناشی از آن و جلب حمایت و همبستگی هموطنانمان که سرچشمه لایزال پشتیبانی مقاومت سازمانیافته در سخت ترین شرایط بوده و هستند، تأکید کرد.

در نخستین روز اجلاس میاندوره‌یی شورا و در جریان بحثهای پیش از دستور، شماری از هموطنان و نمایندگان جوامع ایرانی و همپیمانان شورا به عنوان ناظر شركت داشتند.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

۱۹تیر۱۳۹۶ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا