کمیسیون ورزش

كمیسیون ورزش: اصغر نحوی پور، جوانمردی دیگر به دست حكومت ناجوانمردان به شهادت رسید

روز شنبه 24 تیر یك جوان ورزشكار  بنام اصغر نحوی پور كه رسم جوانمردان را در ورزش و زورخانه كسب كرده بود وقتی در مترو شهر ری، بی حرمتی و توهین یك آخوند پست و سفله به یك دختر جوان به بهانه بد حجابی را مشاهده كرد نتوانست بی تفاوت بماند و از حق مظلومان دفاع نكند. اصغر نحوی پور پس از گوشمالی آخوند رذل در حالیكه عمامه و عبای وی را روی زمین می كشید

فریاد می زد: «من فرزند ایرانم، ما از دست آخوندها خسته شده ایم، ما آخوند نمی خواهیم، این چه مملكتیه، این چه جامعه اسلامیه، اینها به اسم اسلام دارن دزدی می كنند، این آخوندها همه شون دزدند، ما از دست آخوندها جونمون به لبمون رسیده، من از هیچ چیز نمی ترسم…»

پس از این عمل قهرمانانه و در حالیكه مردم حاضر در محل وی را تشویق میكردند مزدوران مسلح امنیتی رژیم در وحشت از گسترش خشم مردم از فاصله ای بسیار نزدیك با شلیك كلاشنیكف وی را هدف قرارداده و بشهادت رساندند.

هم‌میهنمان عزیز!

عكس العمل این ایرانی شریف و پاكباز به گروگانگیری یك ملت به دست آخوندها، فریاد درگلو خفته عموم ملت ایران است و به همین دلیل به وی نام ”شهید قهرمان“ داده اند.

وقتی خامنه‌ای جنایتكار دستور كشتار آزادانه مردم را با عنوان ”آتش به اختیار“ میدهد و این بی وطنهای ضد ایران و ایرانی هم اسلحه حمل می كنند مردم نیز به خاطر حیثیت ایران و ایرانی در صددند بهر قیمت جانیان حاكم را به زباله دان تاریخ بریزند. دستور آتش به اختیار، نشاندهنده آن است كه ولی فقیه آخوندها به خوبی می‌داند كه مردم ایران منتظر لحظه مناسب برای سرنگونی این رژیم هستند.

ورزشكاران عزیز! هم‌میهنان گرامی! كسانی كه جهان پهلوان تختی و پوریای ولی الگوی شمایند، قد علم كنید و از شرف ایرانیان و فرهنگ ایران دفاع كنید و از چپاول اموال مردم و تعرض به آنها توسط آخوندها جلوگیری نمایید تا روزی كه سربلندی ایران را به مردم واقعی ایران تحویل دهید.

مسلم اسكندر فیلابی

مسئول كمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

28تیر96

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا