سال ۱۳۹۶

قانون جدید تحریمها علیه رژیم آخوندی و پاسداران باید فوری، دقیق و بدون استثنا اجرا شود

مقاومت ایران ضمن استقبال از امضای لایحه قانونی تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران توسط رئیس جمهور آمریكا و تبدیل آن به قانون،   بر ضرورت اعمال فوری، دقیق و بدون استثنای آن تأكید می كند و خواستار پیوستن اتحادیه اروپا به این تحریمهاست. هیچ راهی برای فرار از این قانون برای رژیم و دیگر طرفهای ذینفع نباید باقی گذاشته شود. اخراج سپاه و شبه نظامیان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوریه و عراق لازمه اجرای این قانون و پایان دادن به جنگ و بحرانی است كه تمامی منطقه را فرا گرفته است.

این لایحه قانونی كه هفته گذشته توسط مجلس نمایندگان و سنای آمریكا تقریبا به اتفاق آراء به تصویب رسیده بود، حاوی تحریمهای جدیدی علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تكثیر موشكهای بالستیك است و سپاه پاسداران را مشمول تحریمهایی می كند كه بر لیست DGST «تروریستهای جهانی كه به طور ویژه نامگذاری شده اند» اعمال می شود. این لیست پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به دستور رئیس جمهور آمریكا تشكیل شد.

سپاه پاسداران به مثابه حافظ تمامیت رژیم آخوندی و بازوی اصلی آن در سركوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی در لیستهای تروریستی سالها پیش از این باید در لیستهای تروریستی قرار می گرفت اما مماشات با دیكتاتوری آخوندی راه را برای تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت.

به دنبال تصویب این لایحه توسط سنای آمریكا خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: اعمال این تحریمها بایستی با اقدام فوری علیه مسئولان اعدام و شكنجه و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در ر‌‌‌أس آنها خامنه ای ولی فقیه رژیم تكمیل شود. آنها باید به خاطر ۳۸سال جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند. به رسمیت شناختن حق و خواست مردم ایران برای سرنگونی آخوندها و استقرار آزادی و دموكراسی در ایران بزرگترین كمك به صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ (۲  اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا