سال ۱۳۹۶

مرگ مشكوك یك پناهجوی ایرانی در استرالیا

فراخوان به اقدام عاجل بین المللی برای حل بحران پناهجویان ایرانی در استرالیا

روز دوشنبه 16مرداد (8 اوت) جسد یك پناهجوی ایرانی به نام حسن شمشیری پور، در اردوگاه پناهجویان مانوس پیدا شد. بنا به گزارش رسانه های استرالیایی آثار جراحت در بسیاری از نقاط بدن این پناهجو مشاهده شده است.

استرالیا با نقض استانداردهای به رسمیت شناخته شده پناهندگی، این پناهجویان را كه از جهنم سركوب و فقر و فساد آخوندی گریخته اند به این اردوگاه در جزایر پاپوآ گینه نو فرستاده است و شرایط ضد انسانی به آنها تحمیل كرده است.

مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده و دوستان آقای شمشیری و همدردی با پناهجویان ایرانی در اردوگاه مائوس، و با تأكید بر اینكه دولت استرالیا مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان است، جامعه جهانی به ویژه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را به محكومیت بدرفتاری استرالیا با پناهجویان و اخراج آنها از خاك این كشور كه نقض آشكارا كنوانسیونها و معاهدات بین المللی است فرا ‌می‌خواند و از آنها می خواهد با اعطای حق پناهندگی به این پناهجویان، اجازه ندهند آنان در خارج از حاكمیت رژیم آخوندی نیز با فقر، گرسنگی و خطر مرگ مواجه باشند.

مقاومت ایران پارلمان, احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در استرالیا را به اقدام فوری برای حل این بحران انسانی و تضمین حقوق پناهجویان فراخوانده و از عموم ایرانیان مقیم استرالیا می خواهد به یاری این هموطنان برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مرداد ۱۳۹۶ (۹ اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا