سال ۱۳۹۶

ایران : فراخوان نجات ۷ زندانی در آستانه اعدام

مهدی بهلولی كه هنگام ارتكاب «جرم» ۱۷ساله بود یكی از این زندانیان است

دژخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران هفت زندانی محكوم به اعدام در زندان گوهر دشت (رجایی شهر) كرج را به سلولهای انفرادی منتقل كرده است. این قربانیان با تهدید عاجل اعدام روبه رو هستند. مهدی بهلولی که اکنون پس از تحمل ۱۵سال حبس در آستانه اعدام قرار گرفته هنگام دستگیری فقط 17 سال داشت.

این چهارمین باری است كه او برای اجرای حكم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. بردن زندانیان به پای چوبه های دار برای مشاهده صحنه تکاندهنده اعدام دیگر زندانیان از شکنجه های رایج در زندانهای نظام ولایت فقیه است.

انتقال زندانی جوان مهدی بهلولی برای اعدام در حالی صورت می گیرد که اعدام علیرضا تاجیکی زندانی جوانی که به هنگام بازداشت ۱۵سال داشت موجی از انزجار را در داخل و خارج از ایران برانگیخت و ارگانهای حقوق بشری بین المللی آن را بیشرمانه و تکاندهنده خواندند. علیرضا تاجیكی، پس از تحمل ۶ سال حبس و شکنجه برای اعتراف اجباری و بی پاسخ ماندن درخواستهای مکرر خانواده اش برای تجدید بازرسی سرانجام در روز ۱۹مرداد به چوبه دار آویخته شد.

ماشین اعدام و شكنجه رژیم كه ركوردار اعدام نسبت به جمعیت و یكی از معدود اعدام كنندگان نوجوانان است، بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری، شتاب بیشتری به خود گرفته است. تنها در ماه ژوئیه 2017، در یك ركورد كم سابقه 101 مورد ثبت شده حلق آویز وجود دارد. شمار واقعی اعدامها بسا بیشتر است و این آمار اعدمهای مخفیانه را شامل نمیشود.

مقاومت ایران به مداخله فوری و اقدام بلادرنگ مراجع بین الملی و ارگانهای مدافع حقوق بشر برای متوقف كردن حكم اعدام این هفت قربانی و لغو حكم اعدام آنها و همچنین اعتراض و محكومیت دولتها به موج جدید اعدامها در ایران فراخوان می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳مرداد ۱۳۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا