سال ۱۳۹۶

جان باختن محمد جراحي در اثر سالها زندان و محروميت از خدمات پزشكي

فراخوان بين المللي براي نجات جان زندانيان سياسي و محكوميت سياستهاي ضد كارگري آخوندها

در روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ۹۶ محمد جراحی، كارگر شريف كه بيش از پنج سال به خاطر احقاق حقوق كارگران در زندانهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران به سر برده بود، در بیمارستان درگذشت.

محمد جراحي در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰همراه با شاهرخ زماني كه به اتهام آخوند ساخته‌ «تبليغات عليه نظام» و «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» در تبريز بازداشت شد و به پنج سال زندان تعزيري محكوم گرديد. دژخیمان رژیم او را  به رغم ابتلا به بیماری سرطان  از مرخصي استعلاجي براي مداوا محروم كردند.  ممانعتهاي مستمر از دسترسي به خدمات پزشكي علاوه بر شرايط غير انساني زندانهاي رژيم آخوندي، موجب پيشرفت سريع غده سرطاني شد و منجر به درگذشت او يك سال پس از آزادي از زندان گردید.

مأموران وزارت بدنام اطلاعات آخوندي، محمد جراحي را دو بار در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نيز دستگير و پيوسته براي او و خانواده‌اش مزاحمت ايجاد مي كردند.  

فاشيسم ديني حاكم مسئول زجر كش كردن اين كارگر شريف است همچنانكه پيش از اين نيز بسياري از زندانيان سياسي مانند كارگر زنداني شاهرخ زماني به نحو مشكوكي در زندان به قتل رسانده يا در اثر محروميت از خدمات پزشكي توسط دژخيمان رژيم آخوندي جان باخته اند.

مقاومت ايران، ضمن تسليت به كارگران و به ويژه كارگران آذربايجان و خانواده‌ محمد جراحي، عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق كارگران را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان سياسي و محكوميت سياستهاي ضد كارگري رژيم آخوندي فرا مي خواند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۴ مهر ۱۳۹۶ (۶ اكتبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا