سال ۱۳۹۶

ایران: خيزش غارت شدگان در تهران و مقابله با نيروهاي سركوبگر

با شعارهاي توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، مرگ بر ديكتاتور، ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

صبح امروز دوشنبه اول آبان بیش از دوهزار نفر از مردم كه اموالشان توسط موسسات وابسته به سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، قضاييه آخوندي و ديگر نهادهاي حكومتي به سرقت رفته است، در مقابل مجلس ارتجاع دست به تظاهرات زدند. نيروي سركوبگر انتظامي با يورش به تظاهركنندگان و ضرب و شتم وحشيانه آنها با باتون در صدد پراكنده كردن تظاهرات كه زنان نقش بسيار فعالي در آن داشت، برآمدند كه با مقاومت مردم مواجه شد.

تظاهركنندگان خطاب به نيروهاي مهاجم شعار ميدادند ”نيروي انتظامي خجالت خجالت“، ”توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، مرگ بر ديكتاتور“. زماني كه درصدد دستگيري برخي افراد بخصوص زنان تظاهركننده برآمده و ميخواستند آنها را به زور با خود ببرند، مردم شعار ميدادند ”داعشي داعشي، مرگ بر داعشي، ولش كن“، ”پليس برو حيا كن، هموطنو رها كن“.

تظاهركنندگان كه رژيم ضدبشري آخوندي و سردمداران آن را مسئول چپاول دسترنج و اندوخته هاي خود ميدانند شعار ميدادند ”مرگ بر سيف“، ”ننگ بر روحاني“، ”لاريجاني قاضيه با دزدا هم بازيه“، ”دزدي نهادينه شده، دلها پر از كينه شده“، ”نه حكم داريم نه حاكم، دزدن خود محاكم“، ”خرج فرنگ داشتن از پول ما برداشتن“، ”كسري بودجه داشتند، از پول ما برداشتن“، ”دولت اعتدالي جيبها رو كرده خالي“، ”كاسپين دزدي كرده دولت حمايت كرده“، ”سيف خيانت مي‌كنه، مجلس تاييد مي‌كنه“، ”تا حقمو نگيرم از پا نمي نشينم“، ”ظلم و ستم كافيه سفره ما خاليه“، ”ننگ ما ننگ ما صدا و سيماي ما“.

شماري از زنان و مردان تظاهركننده با تهاجم وحشيانه نيروي انتظامي زير دست و پا افتادند كه بقيه جمعيت با مقاومت آنها را نجات داده و با پرتاب سنگ و چوب و ساير وسايل به سمت نيروي انتظامي شعار ميدادند «مي كشم، مي‌كشم؛ آن كه برادرم كشت».

متعاقبا نیروي انتظامی به محاصره تظاهركنندگان برآمد بنحوي كه از يك منطقه محصور شده بيرون نيايند، اما مردم محاصره را شکسته و به سمت بهارستان شروع به راهپیمایی كردند. نيروهاي سركوبگر با وارد كردن یگان موتوری در صدد كنترل جمعيت برآمد، اما مردم با پرتاب سنگ به سمت آنها به مسير خود ادامه مي‌دهند. شمار زيادي از مردم به صفوف تظاهر كنندگان مي پيوندند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول آبان ۱۳۹۶(۲۳ اكتبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا