سال ۱۳۹۶

روحاني: اظهارات هيستريك عليه مجاهدين، دفاع از جنگ افروزي و تروريسم و تأكيد بر انباشت موشكهاي بالستيك

آخوند حسن روحاني، رئيس جمهور رژیم، در سخنراني خود در مجلس ارتجاع در روز ۷ آبان، خشم و وحشت خود از مجاهدين و مقاومت ايران را به نمايش گذاشت و از سوي ديگر بر ادامه مداخلات جنايتكارانه در كشورهاي منطقه و برنامه توليد موشكهاي بالستيك و ذخيره كردن آنها تأكيد كرد.

وي گفت: «ما موشك را ساختيم، مي سازيم، خواهيم ساخت … هر سلاحي از هر نوعي نياز داشته باشيم در ساختن آن، در توليد آن، در انبار كردن آن و در زمان لازم براي دفاع خودمان از استفاده از آن ترديد نخواهيم كرد».

روحاني گفت آمريكا «امنيت سوريه» و «امنيت لبنان» و «امنيت عراق» و «ثبات و امنيت افغانستان» را به هم زده و مي خواست «عراق را تجزيه كند» و با دریدگی مدعی شد اين رژيم آخوندي بود كه «به كمك مردم عراق رفته، به كمك مردم سوريه رفته» و نگذاشت «تماميت ارضي عراق خدشه دار بشود».

علاوه بر دولت آمريكا، رهبران فرانسه، آلمان و انگستان در هفته هاي گذشته بارها تأكيد كرده اند كه برنامه موشكي و مداخلات رژيم ايران در منطقه موضوع نگراني جدي است و بايد در هماهنگي با آمريكا با آن مقابله شود.

اظهارات روحاني در حالي است كه هر روز جزييات بيشتري از روابط آخوندها با القاعده و داعش و طالبان و كمكهاي مالي و لجستيكي رژيم به آنها بر ملا مي شود. ايجاد و تقويت جريانهاي تروريستي چه با باندرول سني و چه باندرول شيعه توسط رژيم آخوندي و مشاركت مستقيم در كشتار مردم سوريه و عراق و يمن … هيچ ترديدي باقي نگذاشته است كه اين رژيم عامل اصلي بحران و جنگي است كه از سالها پيش منطقه را فرا گرفته است.

روحاني كه نمي توانست سرخوردگي و خشمش را از استقبال مردمي از مجاهدين و مقاومت ايران پنهان كند به‌نحو مسخره‌‌یی مدعي شد كه رژيم آخوندي مجاهدين را از كشور بيرون رانده و آمريكا به آنها پناه داده است. در روز ۴‌آبان يك «مقام امنيتي» رژيم مجاهدين را عامل «ایجاد اغتشاش و هرج و مرج … به مناسبت بزرگداشت» كوروش معرفي كرد و گفت مجاهدين با «به راه انداختن تجمع اعتراضی علیه مفاسد و مشکلات اقتصادی در کشور» آن را «با طرح شعارهایی علیه نظام»به انحراف مي كشانند.

روحاني در روزهای ۲۰ و ۲۲مهر همزمان با اعلام سياست جديد آمريكا خامنه اي را «حلقه اتصال دين و سياست» خواند كه «فرامين» او «مطاع» است و به‌نحو مشمئز كننده یي گفت سپاه «نه ‌تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم هست چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم هست چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم هست چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم هست چون طرفدار حیثیت و استقلال لبنان بوده است».

اظهارات اخير روحاني به خوبي نشان مي دهد داعيه هاي مدراسيون، اعتدال و ميانه روي در رژيم ولايت فقيه تا چه اندازه مسخره و فريبكارانه است و به مجرد اينكه سياست مماشات ضربه مي خورد و سپاه پاسداران جنايتكارترين نيروي تاريخ ايران در ليست تروريستي قرار مي گيرد ماسك ميانه روي روحاني و ظريف هم به كنار رفته و مدافع سينه چاك پاسداران شده، جعفري سركرده پاسداران و سليماني سركرده تروريستها را در آغوش مي كشد.

مقاومت ايران تا كنون بارها اعلام كرده است كه همه سردمداران رژيم از هر باندي كه باشند در اعدام و شكنجه و قتل عام زندانيان سياسي و جنگ كشتار در ايران و منطقه مسئوليت مستقيم دارند و بايد در ليستهاي تروريستي و تحريمهاي بين المللي و به خاطر جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار گيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ آبان ۱۳۹۶(۳۰ اكتبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا