سال ۱۳۹۶

استقبال از تحريمهاي جديد عليه ارگانها و فرماندهان پاسداران و فراخوان به گسترش تحريمها به ديگر فرماندهان و وابستگان سپاه

مقاومت ايران از تحريم شماري از ارگانها و فرماندهان سپاه پاسداران كه درگير سركوب و غارت مردم ايران و همچنين صدور تروريسم در منطقه و توليد موشكهاي بالستيك هستند، توسط وزارت خزانه داري آمريكا استقبال مي كند و آن را يك قدم ضروري براي مقابله با سياستهاي سركوبگرانه، جنگ طلبانه و تروريستي رژيم ملايان و ممانعت از گسترش موشكهاي بالستيكي كه صلح و آرامش در منطقه را تهديد مي كند، مي داند.

اين تحريمها بايد به سرعت تمامي افراد، ارگانها و نهادها و شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران يا طرف معامله آن و مأموران و مزدوران خارج كشوري آن را شامل شود. تحريم فرماندهان سپاههای ۳۱ استان كشور، که مسئولیت سرکوب مردم در اين استانها را به عهده دارند، ضرورت مضاعف دارد.

اتخاذ تدابير و اقدامات ضروري براي بيرون كردن سپاه از کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق لازمه پايان دادن به جنگ و خونريزي و برقراری صلح در منطقه و از الزامات اجراي قانون تحريمها مصوب كنگره آمريكا و نامگذاري سپاه پاسداران در ليست تروريستي است.

مقاومت ايران خواستار پيوستن اتحاديه اروپا به تحريم سپاه پاسداران است. بخش عمده اقتصاد ايران در دست سپاه پاسداران است و معامله با آن به معني سوخت رساندن به جنگ افروزي و ماشين ترور و سركوب و جنگ افروزي و كشتار در منطقه و گسترش فعاليتهاي اتمي و افزايش توليد موشكهاي بالستيك است.

پاسدار- سرتيپ غلامرضا جلالي، فرمانده پدافند غير عامل رژيم آخوندي، در روز 7 آبان در مصاحبه با تلويزيون رژيم يك قلم اذعان كرد كه قرارگاه خاتم سپاه پاسداران «خیلی پروژه مثل سد و نیروگاه و پالایشگاه انجام میدهد … پنج هزار شركت دارند با قرارگاه خاتم سپاه كار می كنند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ آبان ۱۳۹۶ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا