سال ۱۳۹۶

تظاهرات هزاران تن از شاغلان و بازنشستگان اقشار مختلف و غارت شدگان در تهران

 

 روز یکشنبه ۱۹آذر (۱۰دسامبر) هزاران تن از بازنشستگان و شاغلان اقشار مختلف از جمله معلمان، پرستاران، کارمندان ارگانهای لشکری و کشوری و کارگران واحدهای تولیدی مختلف كارگران و كاركنان صنعت فولاد ايران همچنین غارت شدگان مؤسسات مالی حکومتی در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی خود در مقابل مجلس رژیم در میدان بهارستان دست به اعتراض زدند. تظاهرکنندگان برای شرکت در این تجمع اعتراضی از شهرهای دور و نزدیک از جمله از استانهای تهران، البرز، مركزي، اصفهان، مازندران، خراسان رضوي و جنوبي و شمالي و خوزستان به تهران آمده بودند.

این تظاهرات گسترده در حالي برگزار شد كه رژیم از صبح یکشنبه مترو بهارستان را بسته بود و با استقرار فشرده نیروهای سرکوبگر از جمله یگان ضد شورش با اعمال فشار بسیار قصد داشت هم مانع شکل گیری این تجمع اعتراضی شود و هم از پيوستن مردم به معترضان جلوگیری کند. تظاهرکنندگان شعار می دادند:‌ «این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی»، «فریاد، فریاد از این همه بیداد»، «روحاني روحاني حيا كن، فكري به حال ما كن»، «نه تدبير، نه اميد، همه‌‌اش دروغ و تزوير»، «معلم زنداني آزاد بايد گردد»، «كارگر زنداني آزاد بايد گردد»، «عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز»، «تا حق خود نگيريم از پا نمي‌نشينيم»، «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگي كارگر رو به فناست امروز».

تظاهرکنندگان با سر دادن شعار «معیشت، منزلت حق مسلم ماست» خواهان حقوق به یغما رفته خود بودند. میلیونها بازنشسته محروم و خانواده هایشان در حالی که خط فقر تعیین شده توسط خود رژیم نزدیک به چهار میلیون تومان است با دریافت حقوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان با تنگدستی و شرایطی دشوار زندگی می‌کنند.

معترضان در پاسخ به اقدامات عوامل نیروهای سرکوبگر شعار می دادند:‌ «پليس برو دزد را بگير».

مقاومت ایران عموم هموطنان به‌ويژه جوانان در سراسر ايران را به ‌حمایت از اقشار محروم و تحت ستم و اعتراضهای حق‌طلبانه آنها و تلاش برای گسترش آن فرا می خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹آذر ۱۳۹۶ (۱۰دسامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا