کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: رونمایی یک بریده مزدور نو رسيده در سایتهاي تابعه اطلاعات آخوندي

برای مشاهده اطلاعیه لطفا اینجا را کلیک کنید

نمونه بي بديل «قتلهاي مشكوك» در درون مجاهدين به روايت جناح اعتدالي(!) اطلاعات آخوندها

نسبت دادن قتل و پوست كندن صورت خائن خودفروخته (مسعود دليلي) به مجاهدين از طريق تواب تشنه به خون (ايرج مصداقي)

 در برابر اوجگيري داخلي و بين المللي جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67 ، رژيم بشدت نيازمند «قتلهاي مشكوك» در داخل مجاهدين و برگرداندن صورت مسأله توسط طيف مستخدمان خود در داخل و خارج كشور است كه اكنون به فرمان ولي فقيه ارتجاع در حالت آتش به اختيار، هر يك در چنبرة يكي از باندهاي اطلاعات آخوندي به كاربري ويژه خود مشغول هستند.

(نقل از رونمايي يك بريده مزدور نورسيده -كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران)

تواب-تشنه-به-خون-عصا-كش-خائن-خودفروخته-سندپی-دی-اف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا