سال ۱۳۹۶

ایران: سرکوب وحشیانه تجمع اعتراضی برای آزادی کارگر زندانی سیاسی رضا شهابی

 

صبح سه شنبه ۵ دی نيروهاي سركوبگر به تجمع شمار زيادي از دانشجویان و كارگران و ديگر اقشار مردم در مقابل وزارت کار رژیم، كه در اعتراض به بازداشت رضا شهابی، زندانی سیاسی کارگر، گردآمده بودند يورش بردند و شماري از تجمع كنندگان را دستگير كردند.

نیروهای سرکوبگر که از سحرگاه سه شنبه در مقابل وزارت کار و نواحی پیرامون آن به طور فشرده مستقر شده بودند با یورش وحشیانه به تجمع کنندگان و بازداشت گروه زيادي از آنان در صدد بودند تا مانع از شکل گیری این تجمع و پیوستن مردم به آنها شوند. شمار بازداشت شدگان بيش از ۵۰ تن بود.

یکی از بازداشت شدگان بر اثر شدت ضربات وارده بیهوش شد که به بیمارستان منتقل گردید. رژیم آخوندی در وحشت از بالاگرفتن اعتراضات، ناگزير از آزادي بازداشت شدگان به قيد وثيقه شد.

زندانی سیاسی رضا شهابی در خرداد ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او که با سپردن وثیقه سنگین به خاطر وخامت حالش تحت رسیدگی پزشکی در خارج از بیمارستان قرار داشت در مردادماه بار دیگر به زندان برگردانده شد. قضاییه آخوندی به بهانه های مختلف بیش از یکسال بر مدت محکومیت او افزوده است. او  طی روزهای اخیر به خاطر دو سکته پیاپی در وضعیت دشواری به سر می برد. اما دژخیمان به رغم تأکید پزشکان از رسیدگی درمانی به او جلوگیری کردند و او را به زندان باز گرداندند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ دی ۱۳۹۶ (۲۷دسامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا