سال ۱۳۹۶

اطلاعيه قيام- شماره ۲۶: شهداي قيام سراسري ايران دست كم به ۳۰تن مي رسد

تا آخرين ساعات دوشنبه شب ۱۱دي ماه يعني در پنج روز اول قيام سراسري مردم عليه رژيم آخوندي دست كم ۳۰تن از قيام‌كنندگان در شهرهاي مختلف كشور با شليك مستقيم پاسداران و ديگر نيروهاي سركوبگر به شهادت رسيدند. ۱۰تن از آنان روز دوشنبه ۱۱دي در قهدريجان (استان اصفهان) به شهادت رسيدند. در ميان ديگر شهرهايي كه تظاهر كنندگان در اثر شليك پاسداران به شهادت رسيدند مي توان از درود، ايذه، تويسركان، شاهين شهر، همدان و نورآباد نام برد.

در يك تحول ديگر علي اصغر ناصر وقت، معاون فرمانداري آخوندها در تهران در روز سه شنبه ۱۲دی به خبرگزاري حكومتي ايلنا گفت: «روز گذشته ۱۰۰نفر در تهران بازداشت شدند و جمع بازداشت‌شدگان در تهران در روزهاي ۹ و ۱۰ و ۱۱دي به ۴۵۰تن مي رسد».

در همين حال فرماندار آخوندها در ايذه (استان خوزستان) گفت: در ايذه «در روزهاي اخير چندين نفر زخمي و كشته شدند». و اعلام كرد «مدارس اين شهر در كليه مقاطع در بعدازظهر امروز(سه شنبه) تعطيل» است.

رژيم ضد بشري آخوندي بيهوده تلاش مي‌كند با كشتار و زندان و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم مردمي كه از چهار دهه ظلم و ستم و فقر و بيكاري به ستوه آمده‌اند، جلوگيري كند. جنايتهایی كه خامنه‌اي و روحاني و ديگر سردمداران رژيم اين روزها در شهرهاي مختلف كشور مرتكب مي‌شوند تنها اراده مردم ايران براي سرنگوني تماميت اين رژيم را صيقل مي‌زند.

مقاومت ايران از اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو، آمريكا، شوراي امنيت و دبير كل ملل متحد و همچنين از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر مي‌خواهد اقدامات مؤثر بين المللي عليه كشتار و سركوب مردم ايران به عمل بياورند. روابط اقتصادي و سياسي با اين رژيم قرون وسطايي بايد قطع شود و تحريمهاي همه‌جانبه بر آن اعمال گردد و حق مردم ايران براي سرنگوني اين رژيم به رسميت شناخته شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۲ دي ۱۳۹۶(۲ ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا