سال ۱۳۹۶

قيام ايران- شماره ۳۵: شوراي امنيت، رژيم ايران را به خاطر كشتار و دستگيري جمعي تظاهركنندگان مواخذه كند

حق مشروع مردم براي سرنگوني فاشيسم ديني و استقرار دموكراسي به رسميت شناخته شود

مقاومت ايران از اجلاس امروز شوراي امنيت ملل متحد مي‌خواهد از حق مشروع و طبيعي مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ايران و دستيابي به آزادي كه براي آن قيام كرده اند، دفاع كند و رژيم آخوندي را به خاطر كشتار تظاهركنندگان بي‌دفاع و بي‌سلاح  و دستگيريهاي جمعي آنان قوياً محكوم نموده و مورد مؤاخذه قرار دهد. اقداماتي كه مصداق بارز جنايت عليه بشريت است و مقابله با آن بر عهده شوراي امنيت ملل متحد مي‌باشد.

بر اساس گزارشهاي موثقي كه به مقاومت ايران رسيده از ابتداي قيام تا كنون (هشت روز) دست كم۵۰تظاهركننده با شليك مستقيم پاسداران به شهادت رسيده و بيش از ۳۰۰۰تن دستگير شده اند. در ميان شهيدان كودكان و نوجوانان ۱۲يا ۱۳ ساله نيز به چشم مي‌خورند. شمار  واقعي شهيدان و دستگير شدگان بسا بيشتر است كه رژيم ايران تلاش زيادي براي مخفي نگاه داشتن آن مي كند.

رژيم آخوندي از اولين روزهاي قيام شبكه هاي اجتماعي را در ايران مسدود كرده و اينترنت را قطع  يا به شدت تضعيف كرده است. سركرده سپاه پاسداران (پاسدار-سرلشكر جعفري) و وزير ارتباطات روحاني (آذري جهرمي) و بسياري ديگر از سركردگان رژيم آخوندي به طور رسمی مسئوليت قطع ارتباطات اينترنتي را پذيرفته و اعلام كردند تا خاتمه ناآراميها به آن ادامه خواهند داد.

مقاومت ايران ضمن استقبال از تشكيل اجلاس امروز شوراي امنيت ملل متحد درباره قيام ايران  بر ضرورت اقدامات زير از سوي شوراي امنيت ملل تأكيد مي‌كند:

۱. حق مشروع مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني حاكم و استقرار آزادي و حاكميت مردم را به رسميت بشناسد.

۲. رژيم ايران را به خاطر كشتار  و دستگيريهاي جمعي تظاهركنندگان بي‌دفاع و بي‌سلاح،‌ قوياً محكوم و مورد مؤاخذه قرار دهد.

۳. رژيم آخوندي را به خاطر نقض سيستماتيك حقوق بشر از جمله قتل عام ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) و كشتار قيام كنوني بايد مورد تحريم قرار دهد.

۴.قطع اينترنت و شبكه هاي اجتماعي محكوم و دسترسي آزادانه عموم مردم به اينترنت تضمين شود.

۵.تصميمهای لازم الاجرا براي آزادي هزاران تظاهركننده دستگير شده اتخاذ و يك نظام مانيتورينگ برقرار شود و به رژيم ايران هشدار داده شود كه در صورت ادامه اين روند اقدامهای جدي تري اتخاذ خواهد شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵دي  ۱۳۹۶(۵ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا