سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۳۶ : یورش وحشیانه گارد زندان به بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه

روز پنجشنبه ۱۴دیماه آدمکشان گارد زندان مرکزی ارومیه بغض و کین خود از خیزش قهرمانانه مردم شهرهای مختلف؛ را با حمله به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که زندانیان سیاسی در آن هستند؛ نشان داد و به بهانه بازرسی؛ تمامی مواد غذايي و ديگر وسایل زندانیان را تخریب يا نابود کردند.

در ابتدا پاسداران جنایتکار نگهبان زندان همراه با شماری از آدمکشان باندهای مافیایی وابسته به مقامات زندان همچون امیر قره باغی ،‌ سعید علیزاده،‌ آرش عنصری، مهدی بایرامی زاده زندانیان را با عربده کشی و تحقیر و ناسزا به باشگاه زندان منتقل کردند تا بند مربوطه را بازرسی كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵دي ۱۳۹۶(۵ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا