سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره 41 : 35 درصد بازداشت شدگان قيام سراسري دانش آموز و 90درصد زير 25 سال هستند

فراخوان به اقدام فوري از سوي مجامع بين المللي براي آزادی کلیه بازداشت شدگان

بنا بر يك گزارش محرمانه از درون رژیم ۳۵درصد افرادي كه در جريان قيام سراسري مردم ايران دستگير شده اند دانش آموز هستند. پيش از اين پاسدار سرتیپ حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور، اعلام کرده بود که بیش از ۹۰درصد بازداشت شدگان جوان و نوجوان هستند و میانگین سنی آنها زیر ۲۵سال است (رسانه های حکومتی-۱۱دی).

در همين حال محمد صادقی, عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع از بازداشت۹۰دانشجو خبر داد و گفت: اطلاعات دقیقی از آمار بازداشت شدگان در دست نیست و ممکن است تعداد بازداشت شدگان بيشتر باشد.

در جلسه غیرعلنی مجلس ارتجاع در روز یکشنبه ۱۷دی تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم از وزارت اطلاعات خواستند وضعیت دانشجویان بازداشتی را پیگیری و گزارش نهایی خود را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کنند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعيت حقوق بشر در ایران، گروههای کار دستگیریهای خودسرانه و مفقود شدگان اجباری و گزارشگر شکنجه و عموم اتحاديه ها و سنديكاهاي دانش آموزان، دانشجویان و جوانان را به اقدام فوری و مؤثر برای آزادی سریع و بی قید وشرط بازداشت شدگان قيام به‌ويژه دانش آموزان و دانشجويان فرا مي‌خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۷ دي ۱۳۹۶(۷ ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا