سال ۱۳۹۶

هیأت پارلمان اروپا با خانم رجوي ملاقات و با قيام مردم ايران اعلام همبستگي كرد

روز پنجشنبه۲۱ دی (۱۱ژانويه ۲۰۱۸) هیأتی از پارلمان اروپا به رياست آقاي ريچارد چارنسكي، نايب رئيس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان؛ و با حضور آقاي خوزو روداش، عضو كميته خارجي پارلمان و وزير دفاع سابق كرواسي با خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اورسور اواز ديدار و گفتگو كردند. نمايندگان پارلمان اروپا تأكيد كردند ما در شرايطي كه مردم ايران براي احقاق حقوق خود به پا خاسته‌اند، به اينجا آمده ايم تا حمايت و همبستگي نمايندگان پارلمان اروپا را با قيام مردم ايران و شوراي ملي مقاومت ايران ابراز كنيم و از طريق شما به مردم ايران بگوييم كه در مبارزه تان عليه رژيم آخوندي در كنار شما هستيم.

خانم رجوي در اين ديدار ضمن تشريح آخرين تحولات مربوط به قيام سراسري مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم تأكيد كرد براي اين رژيم شمارش معكوس آغاز شده است و هيچ گريزي از سرنگوني محتوم ندارد. فريادهاي ميليونها جوان در سراسر كشور كه خواستار پايان گرفتن ديكتاتوري مذهبي و استقرار دموكراسي در ايران هستند هيچ آينده یي براي اين رژيم باقي نگذاشته است.

خانم رجوي با اشاره به ابعاد دستگيريها و جنايتهای رژيم آخوندي در زندانها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با اين رژيم نه تنها نقض پايه‌یي ترين ارزشهايي است كه اتحاديه اروپا خود را مدافع آن مي داند بلكه هر گونه سرمايه گذاري روي اين رژيم رو به سقوط محتوم به شكست است. وي از مواضع نمايندگان پارلمان اروپا از گروههاي مختلف سياسي در دفاع از مقاومت ايران عليه نقض حقوق بشر در ايران و دفاع از مقاومت قدرداني كرد و آن را پايه مستحكمي براي روابط مردم ايران و مردم اروپا بعد از سرنگوني ملايان توصيف كرد.

آقاي ريچارد چارنسكي در اين ديدار گفت: تظاهرات اخیر یکبار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سالهاست توسط مقاومت ایران دنبال می شود، نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای، اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر، گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران». او همچنین «بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئيس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم ملایان»تاکید کرد.

آقاي روداش تأكيد كرد : «من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاشهایشان برای پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران ابراز می دارم. مردم ایران به‌صراحت همه جناحهای درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادیهای بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالیکه اعتراض کنندگان تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند، غیر قابل قبول است.

 

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ایران

۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۲ژانویه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا