سال ۱۳۹۶

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان : مقاومت ايران خواستار بسته شدن سفارت رژيم ايران در آلمان است

سفارت رژیم در برلين مركز گسترش و هدايت شبكه جاسوسي و تروريسم حکومت ملایان در خاك آلمان و اروپاست

يك سخنگوي دادستاني كل فدرال آلمان در كارلسروهه گفت كه امروز محلهاي اقامت و اشتغال ۱۰تن كه مظنون به جاسوسي براي يكي از سرويسهاي مخفي رژيم ايران هستند، مورد تفتيش قرار گرفته اند. آنها مظنون به ارتكاب به عمليات شناسايي عليه اهداف اعم از اشخاص و اماكن در خاك آلمان هستند. بنا به اعلام رسانه ها، اين افراد مظنون به انجام مأموريت براي يگانهاي نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران شده اند.

كشف اين شبكه جاسوسي و تروريستي در آلمان نشاندهنده اين واقعيت است كه رژيم ايران طي سالهاي گذشته با سوء استفاده از سياست مماشات شبكه تروريستي و جاسوسي خود را در آلمان گسترش داده است. اين فعاليتها نه تنها امنيت پناهندگان ايراني در اروپا را به خطر مي اندازند بلكه يك تهديد جدي براي امنيت داخلي آلمان و ديگر كشورها نيز به حساب مي‌آیند.

رژيم ايران از طريق سفارت خود در برلين و در پوشش روابط ديپلوماتيك براي گسترش شبكه جاسوسي و تروريستي خود در آلمان استفاده مي‌كند. ادارات حراست آلمان همچنين تصريح كرده اند كه يك مركز اين فعاليتها سفارت رژيم ايران در آلمان است. درآخرين گزارش اداره حراست فدرال آمده است: «مقر رسمي وزارت اطلاعات در سفارت [رژيم] ايران در برلين، عملكرد مهمي در انجام شناسايي‌هاي سرويس مخفي برعهده دارد. در شمار وظايف اين مقر اينست كه علاوه بر انجام عمليات اطلاعاتي مستقل، از فعاليتهايي كه توسط مقر مركزي وزارت اطلاعات (در تهران) هدايت مي‌شوند، پشتيباني به‌عمل بياورد».

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان تأكيد مي‌كند: «تنها راه پايان دادن به پديده شوم تروريسم هدايت‌شده از سوي رژيم ايران در خاك آلمان، بستن سفارت اين رژيم در آلمان است. اين سفارتخانه مركزي براي گسترش تروريسم و بنيادگرايي است. مأموران و جاسوسان رژيم ايران بايد از آلمان اخراج شوند».

اين درحاليست كه ادارات حراست آلمان پيوسته نسبت به فعاليت سرويس مخفي رژيم ايران در آلمان هشدار داده و اعلام كرده اند كه تمركز فعاليتهاي شناسايي وزارت اطلاعات ايران روي جنبش اپوزيسيون مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت بوده است.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان – برلين

۲۶ دي ۱۳۹۶(۱۶ ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا