سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۴۸: فراخوان مريم رجوي به اقدام فوري ملل متحد براي آزادي دستگير شدگان قيام سراسري

شليك به تظاهركنندگان، دستگيريهاي جمعي و قتل زير شكنجه از مصاديق جنايت عليه بشريت است

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خواستار اقدام فوري دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو و همچنين كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر ارگانهاي ذيربط بين المللي، براي آزادي بلادرنگ دستگيرشدگان قيام سراسري مردم ايران و تعيين تكليف مفقودان شد.

وي افزود آتش گشودن به روي تظاهركنندگان، دستگيريهاي جمعي و به شهادت رساندن زندانيان زير شكنجه كه اين روزها توسط دژخيمان نظام ولايت فقيه در شهرهاي مختلف ايران جريان دارد، بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است و از سوي جامعه بين المللي اقدام فوري مي طلبد. سكوت در برابر اين جنايتها، فاشيسم ديني حاكم بر ايران را در ادامه و استمرار اين جنايات جريتر مي كند  

طي دو هفته اول قيام سراسري مردم ايران دست كم هشت هزار تن  از قيام آفرينان توسط پاسداران و نيروهاي سركوبگر دستگير شدند و شماري زيادي از آنان مفقود شده اند كه خبري از آنان نيست. ۹۰درصد دستگير شدگان را جوانان زير ۲۵ سال و ۳۵در صد آنان را دانش آموزان تشكيل مي دهند. شماري از اين زندانيان در تهران و شهرهاي مختلف كشور مانند تهران، اراك و سنندج و زنجان زير شكنجه به شهادت رسیدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۸دي ۱۳(۱۸ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا