سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۶۸ : حمله نيروهاي سركوبگر به كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه و دستگيري شمار زيادي از آنها

فراخوان به آزادی سریع و بی قید و شرط دستگیرشدگان

صبح روز یکشنبه ۱۵بهمن، در پنجمین روز اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفته تپه در شهر شوش، عوامل گارد ویژه ضدشورش، اعزامی از اهواز، کارخانه را به اشغال خود درآورده و کارگران اعتصابی را وحشیانه مورد حمله قرار دادند و دهها تن از آنها را بازداشت و به پاسگاه هفت تپه و به دنبال آن به دادگستری شهر شوش منتقل کردند.

اين یورش وحشیانه پس از آن صورت گرفت که کارگران به وعده‌های بخشدار رژیم در شوش و همچنین قائم مقام سابق مدیر عامل شرکت، وقعی نگذاشته و اعلام کردند تا رسیدن به خواستهای حقه خود به اعتصاب ادامه خواهندداد.

نیروهای سرکوبگر با کنترل کلیه درهای کارخانه و گشت زنی پیرامون آن از پیوستن کارگران بخش کشاورزی به همکاران خود جلوگیری می کنند. موتورسواران گارد ویژه به منظور ایجاد فضای وحشت در میان کارگران بخش کشاورزی، در مزارع نیشکر جولان می‌دهند و به تعقیب کارگران پرداخته و مانع نزدیک شدن آنها به كارخانه مي‌شوند، کارگران بخش کشاورزی خشمگین از این وحشیگریها، مزارع موسوم به ۸۰۰ را به آتش کشیدند.

ساير كارگران نيشكر هفته تپه خواستار خروج کلیه نیروهای سرکوبگر از كارخانه شده و اعلام کرده‌اند؛ حق خواهی کارگران با فشار و تهدید، با بازداشت و زندانی کردن کارگران، متوقف نخواهد شد.

 کارخانه نیشکر هفت تپه با نزدیک به شش دهه سابقه که طی سالیان از قطبهای اشتغال‌زایی و صنعت در خوزستان بوده بر اثر سیاستهای نظام فاسد و ضدكارگر آخوندي و با واگذاری به ايادي رژيم تحت عنوان بخش خصوصی به ورطه نابودی کشیده شده و کارگران آن در شرایط بسیار اسفباری کار و زندگی می کنند. اين كارگران از مرداد ماه تا کنون بارها برای دستیابی به حقوق خود دست به اعتصاب زده اتد. در ۱۸ آذرماه ۹۶، كليه كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت تپه شامل كارگران رسمي، كارگران روزمزد و كارگران كشاورزي، كارمندان شركت و بازنشسته‌هاي ني‌برها به دليل پرداخت نشدن حقوق‌شان، دست به اعتصاب زدند و جاده منتهی به شرکت را مسدود کردند. این اعتراض پس از شش روز با پرداخت یک ماه از حقوق معوقه و قول مقامات رژیم برای رسیدگی به دیگر خواستهای کارگران به طور مشروط پایان یافت. به دنبال عملی نشدن وعده های مزبور، کارگران بار دیگر در ۲۴دی دست به اعتصاب زدند. پس از آن نیز بار دیگر اعتصاب کارگران از روز ۱۱بهمن آغاز گردید.

مقاومت ایران، با درود به کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه، و فراخوان به عموم كارگران و زحمتكشان براي همبستگي با آنها، از عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق كارگران و حقوق بشر به ویژه سازمان بین المللی کار و سندیکاهای کارگران، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه مي‌خواهد سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي را محكوم نموده و به اقدامات مؤثر برای آزادی سریع و بی‌قید و شرط كارگران دستگير شده مبادرت كند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ (۴فوریه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا