سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۷۱ : مقاومت ايران تعرض وحشيانه عليه دراويش را قوياً محكوم مي كند

مقاومت ايران اقدامات وحشيانه فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه دراويش گنابادي در تهران و تعرض و تهاجم نيروهاي سركوبگر به محل اقامت دكتر نورعلي تابنده قطب دراويش در خيابان گلستان هفتم را قوياً محكوم مي‌كند و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي پايان دادن به اين گونه اقدامهای سركوبگرانه و رفع هرگونه محدوديت و تبعيض عليه دراويش فرا مي‌خواند.

پس از آنكه روز شنبه ۱۴بهمن نيروهاي سركوبگر، به خيابان گلستان تهاجم كردند، گروهي از دراويش براي دفاع به محل رفتند. گارد ضد شورش و نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي در شامگاه شنبه و روز يكشنبه تلاش كردند با حمله به جميعت آنها را متفرق كنند و با بستن وروديهاي منطقه از افزايش جمعيت جلوگيري كنند، اما دروايش ممانعت كردند و در محل باقي ماندند. شماري از دراویش از شهرهای مختلف به تجمع خيابان گلستان پيوستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۶ بهمن ۱۳۹۶(۵ فوريه۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا