سال ۱۳۹۶

ایران:‌ اعدام جمعي ۱۰ زندانی در گوهر دشت و اعدام نمايشي براي سه زنداني ديگر

فراخوان بين المللي به اقدام فوري براي توقف مجازات وحشیانه  اعدام  در ايران

در شرایطی که امواج قیام سراسري و موج اعتراضات اجتماعي پایه های نظام آخوندی را به لرزه درآورده و مردم ایران به طور یکپارچه خواستار سرنگونی این نظام منحوس و جنایتکار هستند، خامنه اي ولي فقيه مفلوك با شدت بخشيدن به كشتار و اعدام مذبوحانه تلاش مي‌كند سقوط محتوم خود را به تأخير بيندازد.

دژخيمان رژیم صبح روز چهارشنبه ۲۴بهمن (۱۴فوریه) در یک جنایت تکاندهنده ۱۰زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت به دار آویختند. آنها روز پیش از آن برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند. یکی از اعدام شدگان تبعه افغانستان بود.

دژخیمان ۱۳زندانی را بر روی سکوهای اعدام قرار داده و طناب دار به گردن آنها انداختند. اما سه تن از آنان را بعد از مشاهده اعدام ۱۰ همبند خود از سکوهای اعدام پایین آوردند و آنها را در حاليكه از دیدن چنین صحنه زجرآوری، حتی قادر به حرف زدن نبودند، به بند برگرداندند.

مقاومت ایران ضمن ابراز انزجار عمیق از اين جنایت هولناک و همدردی با خانواده های اعدام شدگان، ملل متحد و عموم ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر براي توقف اعدام در ايران فرا مي‌خواند. تجارت با اين رژيم ددمنش بايد به بهبود وضع حقوق بشر مشروط شود و سردمداران اين رژيم به‌خاطر جنايت عليه بشريت مقابل عدالت قرار گیرند.

مقاومت ایران از عموم مردم به‌ويژه جوانان غیور مي‌خواهد علیه اعدامهاي جنايتكارانه به اعتراض برخيزند و از خانواده های قربانیان حمايت كنند. اين جنایتهای هولناک هیچ دردی از این نظام پا به گور درمان نخواهد کرد و تنها بر خشم مردم زجردیده و بر عزم آنها برای به زیرکشیدن این نظام جنایتکار می افزاید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ (۱۵فوریه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا