سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۸۴ : دستگيريهاي گسترده در تهران و فراخوان به اقدام فوري براي آزادي آنان

نيروهاي سركوبگر از دوشنبه شب۳۰بهمن تا بامداد سه شنبه اول اسفند در چندين يورش وحشيانه به دراويش معترض كه در گلستان هفتم و خيابانهاي اطراف آن گرد آمده بودند شمار زيادي از آنان را مصدوم و مجروح كردند. شمار زيادي از مردم دستگير و به نقاط نامعلومي منتقل شدند.

سخنگوي نيروي سركوبگر انتظامي از دستگيري ۳۰۰تن از معترضان خبر داد. شمار واقعي دستگيرشدگان از اين هم بيشتر است.

مقاومت ايران ضمن محكوم نمودن حمله به تجمع مردم معترض و دستگيريهاي جمعي و خودسرانه، دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و ديگر مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي بازداشت شدگان شب گذشته و عموم زندانيان قيام فرا مي‌خواند.

طي دو هفته در دي ماه گذشته دست كم ۸۰۰۰تن دستگير شدند كه بیشتر آنها را جوانان زير ۲۵سال تشكيل مي داد. حداقل ۱۲تن از انان زير شكنجه به شهادت رسيدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول اسفند ۱۳۹۶(۲۰فوريه۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا