سال ۱۳۹۶

ديدار نمايندگان ارشد كنگره آمريكا با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

 

فراخوان قانونگزاران به تحریمهای همه جانبه علیه رژیم ایران و اخراج پاسداران از منطقه

روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶(۲۴فوريه۲۰۱۸) هيأتي از مجلس نمايندگان آمريكا، با خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ديدار و درباره قيام سراسري مردم ايران و نتايج اين قيام و گزينش‌هاي جامعه بين المللي در برابر آن گفتگو كردند.

در اين ديدار که در محل اقامت خانم رجوی در اور سور آواز صورت گرفت، آقايان دينا روهراباكر، نماينده از ايالت كاليفرنيا و رئيس زيركميته اروپا، اروپا آسيا و تهديدات ظهور‌يابنده؛ و قاضي تد پو، نماينده از ايالت تكزاس و رئيس زيركميته ضد تروريسم، منع گسترش تسليحات اتمي و تجارت؛ ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران را به‌خاطر سركوب وحشيانه تظاهركنندگان قوياَ محكوم کردند. آنها تأكيد نمودند که جامعه بين المللي بايد به سكوت و بي‌عملي خود در قبال جنايتهای اين رژيم قرون وسطايي، خاتمه دهند. آنها همچنين به دولت آمريكا فراخوان دادند كه تحريم‌هاي همه‌جانبه به‌ویژه تحریمهای مالی و بانکی را عليه مقامها و نهادهاي حكومت آخوندي به‌ویژه آنها كه درگير سركوب مردم هستند، اعمال نمايند، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسايل ارتباطي اتخاذ کنند و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.

خانم رجوي با تأكيد بر اينكه قيام سراسري ديماه، يك سرفصل در مبارزات مردم ايران براي آزادي و دموكراسي است، گفت: شعارهاي مرگ بر خامنه‌اي و روحاني؛ و اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا؛ بيانگر خواست عمومي براي سرنگوني اين رژيم است و اين قيام تا سرنگوني حکومت آخوندي ادامه خواهد يافت، زيرا عوامل بنياديني كه منجر به اين قيام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلكه هر روز افزايش مي‌يابد. خانم رجوي افزود: تا رژيم آخوندي بر سر كار است بحرانهاي اقتصادي، فساد گسترده حكومتي، فقر و تورم و بيكاري فزاينده و سركوب و خفقان فزاينده و بسياري از مشكلات اجتماعي و سياسي نه‌تنها حل نمي‌شود، بلكه شدت مي يابد. با قيام مردم ايران، رژيم آخوندي وارد مرحله پاياني خود شده است و هر‌گونه سرمايه‌گذاري بر روي آن محكوم به شكست است. زمان آن فرارسيده است كه جامعه جهاني در طرف مردم ايران و نه رژيم آخوندي بايستد. خانم رجوی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.

نماينده روهرا باكر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن سازیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می کنند».

قاضي تدپو گفت: جامعه جهاني مي بايد مقامهای رژيم را به‌خاطر جنايتهای آنان مورد حسابرسي قرار دهد و به مردم ايران در مبارزه مقدسشان براي نيل به آزادي و دموكراسي ياري رساند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند ۱۳۹۶ (۲۴فوریه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا