سال ۱۳۹۶

جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت توسط رژيم آخوندي در نقض قطعنامه ۲۴۰۱ در غوطه شرقي و فراخوان به اقدام فوري بين المللي براي اخراج پاسداران از سوريه

جرژيم ضد بشري آخوندي در نقض قطعنامه ۲۴۰۱ شوراي امنيت ملل متحد كه در روز ۲۴فوريه به اتفاق آرا به تصويب رسيد به حملات جنايتكارانه و كشتار مردم غوطه شرقي ادامه مي‌دهد. حملاتي كه مصداق بارز جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي است.

پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت كه يك آتش بس موقت سي روزه را مقرر مي‌كند، پاسدار جنايتكار محمد باقري، رئیس ستاد كل نيروهاي مسلح رژيم آخوندي، در روز ۲۵فوريه با وقاحت اعلام كرد اين قطعنامه شامل غوطه شرقي نمي‌شود و بار ديگر نشان داد كه رژيم آخوندي به هيچ قاعده و قانون بين المللي پايبند نيست و جنگ در سوريه آب حيات اين رژيم قرون وسطايي است.

در حملات روز ۲۵فوريه يعني روز بعد از تصويب قطعنامه به غوطه شرقي گاز كلر نيز مورد استفاده قرار گرفته كه قربانيان زيادي از جمله در ميان كودكان به‌جاي گذاشته است.

مقاومت ايران ضمن محكوم كردن جنايات وحشتناك در غوطه شرقي كه صحنه هاي دلخراش آن وجدان بشريت معاصر را جريحه دار كرده است و با ابراز همدردي با مردم مقاوم سوريه، جامعه جهاني را به يك اقدام فوري براي متوقف كردن جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي در سوريه و اخراج پاسداران رژيم آخوندي و شبه نظاميان مزدور آنها فرامي‌خواند. اين تنها راه دستيابي به صلح و آرامش در منطقه و لازمه مبارزه با تروريسم در جهان امروز است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۷ اسفند ۱۳۹۶(۲۶فوريه ۲۰۱۸)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا