سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۱۰۰ : شهادت قباد اعظمي زير شكنجه و فراخوان به اقدام فوري عليه رژيم براي توقف كشتار زندانيان

قتل زير شكنجه جنايت عليه بشريت است و بي عملي در برابر آن تشويق به ادامه جنايت است

دژخيمان فاشيسم ديني حاكم بر ايران، قباد اعظمی از فرزندان مردم جوانرود کرمانشاه را كه درروز ۹‌ اسفند دستگير شده بود، زیر شکنجه به شهادت رساندند. اطلاعات آخوندي دو روز بعد از دستگيري وي يعني در روز ۱۱ اسفند وقيحانه به خانواده قباد اطلاع دادند كه او با سم خودکشی کرده است. اين اراجیف ابلهانه و رسوا هیچکس را نمی فریبد و تنها خشم و كينه مردم ايران به رژيم آخوندي و اراده آنها براي سرنگوني اين رژيم را مضاعف مي‌كند.

با شهادت قباد اعظمي شمار زندانیان سياسي که پس از شروع قيام زیر شکنجه دژخیمان به شهادت رسیده اند دست کم به ۱۴تن بالغ می شود.

 مقاومت ایران با تسليت به مناسبت شهادت قباد اعظمی عموم مردم به ویژه جوانان دلیر و غيور جوانرود و استان كرمانشاه را به اعتراض به اين جنايت فجيع فرا مي‌خواند و با تأكيد بر اينكه قتل زير شكنجه از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است، از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر می خواهد رژيم آخوندي را به‌خاطر كشتار سيستماتيك زندانيان زير شكنجه قويا محكوم نموده و به اقدام فوري براي توقف اين جنايات فجيع مبادرت كنند. سكوت و بي عملي در مقابل قتل دست‌کم  ۱۴زنداني سياسي زير شكنجه، در فاصله دو ماه، تنها تشويق فاشيسم ديني حاكم بر ايران به ادامه جنايت عليه بشريت است

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ (۴ مارس ۲۰۱۸)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا