سال ۱۳۹۶

قیام ایران- شماره 106 : حمله نيروهاي سركوبگر به کشاورزان معترض ورزنه اصفهان و زخمی شدن ۷تن از معترضان

هزاران تن از کشاورزان شرق اصفهان از جمله کشاورزان به جان آمده ورزنه صبح جمعه۱۸اسفند در اعتراض به طفره رفتن رژیم از دادن حق آبه آنها؛ دست به تجمع و راهپیمایی زدند. کشاورزان خشمگین تراکتورهای خود را در دو طرف جاده مستقر کردند و خود به سمت محل پمپاژ آب ورزنه به طرف یزد حرکت کردند. کشاورزان شعار می دادند: نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم؛ هر کس حرف از حق بزند او را خرابکار می‌نامید؛ خاک بر سرتان با این مدیریت‌تان؛ خاک بر سرتان با این عدالتتان؛ مرگ بر مسئولین بی غیرت؛

آدمکشان گارد ضد شورش برای جلوگیری از پیشروی کشاورزان و نزدیک شدن آنها به تأسیسات آب، به آنها حمله كرده و به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند و آنها را هدف شلیک گلوله قرار دادند. این حملات به مجروح شدن هفت تن از كشاورزان منجر شد. مردم با آتش زدن لاستیک به مقابله با گاز اشک آور پرداختند.

 اعتراضات کشاورزان ورزنه از روز ۲۷بهمن شروع شد و از روز ۹اسفند به صورت تظاهرات و تجمع در مقابل بخشداری و سازمان آب و راهپیمایی در حاشیه زاینده رود ادامه یافت. کشاورزان در این تجمهای اعتراضی شعار می دادند: روحانی دروغگو زاینده رود من کو؟‌ آب زاينده رود حق مسلم ماست، مي‌جنگيم مي‌ميريم حقمان را مي‌گيريم. 

خشک شدن زاینده رود که بر اثر سیاستهای خائنانه این رژیم ضد ایرانی صورت گرفته، از ۱۷سال پیش زندگی کشاورزان این منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده و وضعیت آنها روز به روز وخیمتر شده است. مقامات رژیم بارها با دادن وعده‌های فریبکارانه از جمله پرداخت خسارت سعی در خاموش کردن اعتراضات کشاورزان داشته اند، اما هرگز به آن عمل نکرده اند.

مقاومت ايران با درود به کشاورزان بپاخاسته و ستمدیده اصفهان، حمله جنايتكارانه نيروهاي سركوبگر و مجروح كردن شماري از آنان را قوياً محكوم مي‌كند و عموم مردم و جوانان اصفهان را به حمايت و همبستگي با آنها فرا‌مي‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ اسفند ۱۳۹۶ (۹مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا