سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۱۱۰ : رژيم ضد ايراني آخوندها عامل فاجعه سراسري محيط زيست از جمله خشكي زاينده رود

به‌دنبال تظاهرات و اعتراضات روزجمعه ۱۸اسفند مردم ورزنه و اژيه  و زیار در شرق اصفهان که تا شب هنگام ادامه یافت،  شمار كثيري از مردم اصفهان از صبح روز شنبه ۱۹اسفند، در حمايت از كشاورزان محروم و در اعتراض به سركوب آنان در مركز اين شهر دست به تظاهرات زدند. آنها بر روي پل خواجو و در كرانه زاينده‌رود نسبت به سياستهاي ضد مردمي رژيم آخوندي كه باعث خشك شدن اين رودخانه شده است اعتراض كردند. معترضان شعار می‌دادند: عزا عزاست امروز روز عزاست امروز کشاورز بیچاره صاحب عزا است امروز؛ ٰ حقابه را گر ندهی تن به شهادت می‌دهیم.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم به پا خاسته اصفهان به‌ويژه كشاورزان محروم و زحمتكش شرق اين استان درود فرستاد و گفت خشك شدن زاينده رود كه زندگي و معيشت صدهاهزار تن از مردم منطقه را به خطر انداخته است، جزئي از فاجعه زيست محيطي در سراسر ايران است كه نتيجه سياستها و عملكردهاي رژيم آخوندي در چهار دهه گذشته است. همه سرمايه ها و امكانات كشور يا توسط سردمداران رژيم به‌ويژه بيت خامنه اي و سپاه پاسداران چپاول مي شود يا در خدمت سركوب داخلي، جنگ افروزي و تروريسم و پروژه هاي ضد ملي اتمي مصرف مي‌شود.

نابودي جنگلها، خشك شدن درياچه ها و تالابها و هورها، پيشروي كوير، ريزگردها، منحرف كردن مسير رودخانه ها و ساختن سدهايي كه منافع پاسداران را تأمين مي‌كند جزئي از فاجعه جبران ناپذير زيست محيطي است كه آخوندهاي جنايتكار حاكم مستقيم يا غيرمستقيم بر ميهن ما تحميل كرده اند. تا رژيم سراپا فساد آخوندها بر سركار است روند تخريب و نابودي منابع طبيعي كشور همچنانكه فقر و بيكاري و تورم تشديد خواهد شد.

خانم رجوي تأكيد كرد خیزش کشاورزان اصفهان، هم‌چون اعتراضهای کارگران فولاد سازی یا نیشکر هفت تپه یا اعتصاب مردم بانه بخشی از جنبش اعتراضی و قیام در برابر نظامی است که مردم  ایران و به خصوص زحمتکشان شریف میهنمان را به‌خاک سیاه نشانده است. بله، امروز از حق‌آبه کشاورزان اصفهان و حقوق معوق‌مانده کارگران تماماً در گرو سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار دموكراسي و حاكميت مردم است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹ اسفند ۱۳۹۶(۱۰ مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا