سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۲۳: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، کشاورزان اصفهان و دیگر اقشار محروم

کارگران بخشهای مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از جمله کارگران بخش کشاورزی آن از صبح روز سه شنبه ۷ فروردین دست به اعتصاب زدند و کار تولید نیشکر را متوقف کردند. آنها با شعار «کارگرهفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه» و شعارهایی علیه کارفرمایان حکومتی، دست به راهپیمایی زدند. بر روی بنری که آنها در دست داشتند نوشته شده بود:‌ «سال ۹۷ سفره خالی کارگران هفت تپه». آنها به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفند و عیدی و پاداش خود معترض هستند. آنها همچنین به تقسیم زمینهای مزروعی کارخانه بین چند کارفرمای حکومتی که به غارت دسترنج کارگران و اخراج ۱۲۰۰تن از آنها منجر خواهد شد، اعتراض دارند و خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات کارگران هستند. اجرا نشدن وعده های مقامات رژیم و کارفرمای چپاولگر، کارگران محروم شرکت نیشکر هفت تپه را هر بار ناگزیر از اعتصاب مجدد می کند. تلاشهای اطلاعات آخوندي و دیگر ارگانهای سرکوبگر که با انواع تهدیدها و بازداشت کارگران در صدد مرعوب کردن کارگران و جلوگیری از گسترش این حرکت اعتراضی هستند، هر بار با ایستادگی کارگران به شکست انجاميده است.

در همان روز، زلزله زدگان محروم روستای تپانی در سرپل ذهاب که خانه هایشان به طور کامل تخریب شده در اعتراض به نزدیک به چهار ماه بلاتکلیفی و بی سرپناهی خود و خانواده هایشان دست به تجمع زدند. بر روی پلاکاردهایی که در دست آنها بود، نوشته بود: ما چیزی نمی خواهیم فقط زمین می خواهیم برای ساختن مسکن؛ امکان وام می خواهیم؛ ما بچه های تپانی بدون سرپناه هستیم.

 روز دوشنبه ۶ فروردین بیش از ۴۰۰ کشاورز شرق اصفهان با تجمع در پل خواجو خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. کشاورزان محروم خواستار حق آبه و احیای کشاورزی نابود شده شهرهای شرق اصفهان هستند.

‏ در رشت کارگران ایران پوپلین به رغم تهدیدها و فشارهاي مدیر حکومتی کارخانه، اداره کار و نیروی انتظامی، برای دومین روز به اعتراض خود به اخراج چهار تن از نمایندگان کارگران ادامه دادند. آنها بنرهایی در دست آنها که بر رویشان نوشته بود:‌ «یا همه یا هیچکس». به دنبال ایستادگی کارگران، رژیم آخوندی مجبور شد نمایندگان کارگران بازداشت شده را آزاد نماید.

در اندیمشک كارگران شركت سيمان عمران آريا با تجمع اعتراضی خواستار پرداخت يكسال حقوق معوقه خود شدند. به دستور مدیریت چپاولگر این کارخانه کلیه قراردادها از سه ماه به یک ماه کاهش یافته و حقوق ناچیز کارگران نیز هرسه ماه یکبار پرداخت می شود.

شعار نویسی علیه سران رژیم و ارگانهای سرکوبگر آن نیز همچنان ادامه دارد.  در یکی از این شعارها نوشته است:‌ سپاه عامل سرکوب، فقر، خشکسالی و فساد در این کشور است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ فروردین ۱۳۹۷ (۲۸مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا