سال ۱۳۹۷

محكوميت كشتار مردم فلسطين و تسليت به مردم فلسطين و پرزيدنت محمود عباس

مقاومت ايران حمله روز جمعه ۳۰مارس به تظاهرات مسالمت‌آميز مردم فلسطين و به قتل رساندن و مجروح كردن شمار زيادي از  شهروندان بيدفاع و بي‌سلاح را محكوم مي‌كند و همدردي و

تسليتهاي خود را به خانواده قربانيان، مردم فلسطين و پرزيدنت محمود عباس ابراز مي كند و براي مجروحان آرزوي بهبودي سريع مي‌كند.

شوراي امنيت ملل متحد بايد بلادرنگ اين موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و براي متوقف كردن خونريزي اقدام فوري كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ فروردين ۱۳۹۷ (۳۰ مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا