سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۲۸: اعتراضات مردم اهواز وارد دومين هفته شد

روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۴و ۱۵فروردین (۳ و ۴ آوریل) اعتراضات هموطنان عرب در اهواز و شهرهاي مختلف خوزستان علیه سياستهاي سركوبگرانه، موهن و تبعیض آمیز فاشيسم ديني حاكم براي دومين هفته ادامه یافت. آنها خواستار آزادی كساني هستند كه درجرياناعتراضهاي اخير دستگير شده و شمار آنها دست كم به ۱۶۰تن مي‌رسد.

سه شنبه شب تظاهرات مردم در بسياري از مناطق از جمله در کوی علوی و لشکر آباد اهواز با یورش نیروهای سرکوبگر با گاز اشك آور باتون و شلیک مواجه شد كه به درگیری کشیده شد كه تا ساعتها ادامه يافت.

شب پیش از آن نیز مردم به ویژه جوانان ملاشیه در جنوب غربی اهواز با دادن شعارهایی علیه رژیم آخوندی خواستار آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی شدند.

رژیم آخوندی در هراس از گسترش این اعتراضات، بر غلطت نیروهای سرکوبگر در استان خوزستان افزوده است و شمار زيادي از پاسداران و نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي را به‌طور فشرده در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر و … مستقر کرده است.

مقاومت ايران ضمن فراخواندن عموم مردم ايران به‌ويژه جوانان سراسر خوزستان به همبستگي و حمايت از تظاهركنندگان، از مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر خواستار محکوم کردن سیاست سركوب و تبعيض رژيم علیه هموطنان عرب و آزادي فوري زندانيان اين استان به‌ويژه دستگير شدگان اعتراضات روزهای اخیر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ فروردین ۱۳۹۷ (۴آوریل ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا