سال ۱۳۹۷

فراخوان به اقدام فوري براي نجات زندانی سیاسی رامین حسین پناهی از اعدام

دژخیمان رژيم آخوندي زندانی سیاسی ۲۴ ساله رامین حسین پناهی را برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان سنندج منتقل کرده اند. وي در تیرماه گذشته توسط اطلاعات سپاه دستگير و در بیدادگاههای رژیم آخوندي بە اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله” به اعدام محکوم شد. به‌رغم تلاشهای بین المللی برای توقف این مجازات جنايتكارانه، دیوانعالی رژیم حکم اعدام او را تایید کرد. برادر رامین نيز به ٨ سال و نیم زندان محکوم شده است.

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان كردستان را به اعتراض علیه حکم اعدام رامين احساني فرا مي‌خواند و از عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام مي‌خواهد برای نجات جان وي دست به اقدام بزنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (اول مه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا