سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۶۶: اعتصاب سراسری رانندگان كاميون و خودروهاي سنگین برای پنجمین روز

اعتصاب به تمامي ۳۱ استان كشور گسترش يافت

روز شنبه ۵ خرداد اعتصاب رانندگان كاميون و خودروهای سنگین برای پنجمین روز ادامه یافت و بخشهای بيشتري از كشور را در بر گرفت و به ۲۲۴ شهر در تمامي ۳۱ استان كشور گسترش پيدا كرد.

اعتصابگران در بسياري از شهرها با ستونهای طویل از کامیونها با بوق زدن ممتد و روشن کردن چراغها به رژه در شهر می پردازند.

رژیم آخوندی روز گذشته به اقدامهای سرکوبگرانه برای درهم شکستن اعتصاب ادامه دادند نیروهای سرکوبگر در بسياري از مناطق مانند محور بندرعباس-سیرجان و اسلام آباد غرب و ملكان و همدان با گازاشک ‌آور و شوکر به رانندگان اعتصابی حمله کرده و تعدادی از آنها را مجروح و مصدوم کردند.

روز شنبه کشاورزان ورزنه اصفهان با به صف کردن تراکتورهایشان به حمايت از اعتصاب رانندگان كاميون برخاستند. در رباط کریم رانندگان ۲۸۰ اتوبوس مسافربری به اعتصاب پيوستند و در تهران شماري از تاكسي رانان با تجمع در خیابان گاندی از رانندگان اعتصابي حمايت كردند. تاکسیرانان شرکت اینترنتی اسنپ نیز که به پایین بودن دستمزدهای خود و وضعیت وخیم معیشت خود معترضند به اين اعتراضات پیوستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ خرداد ۱۳۹۷ (۲۶مه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا