سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۶۷: تظاهرات دانشجویان و مردم زاهدان در اعتراض به توهين به هموطنان بلوچ

خانم رجوي با درود به جوانان به‌پاخاسته زاهدان عموم جوانان را به حمايت از آنها فراخواند

روز شنبه ۵ خرداد (۲۵مه) دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان در اعتراض به توهین و تحقیر نسبت به هموطنان بلوچ و شعائر اهل سنت دست به تظاهرات زدند و گروههاي زيادي از مردم زاهدان نیز با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به این اعتراض پیوستند.

روی پلاکاردهایی که تظاهركنندگان در دست داشتند از جمله نوشته بود: نه به توهین قومیتی و مذهبی. عوامل گارد ضد شورش در حمله به دانشگاه  شماري از دانشجویان را بازداشت کردند.

خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با درود به هموطنان شریف و آزاده بلوچ و دانشجویان و جوانانی که امروز در زاهدان به پا خاسته اند، گفت: ‌ننگ و نفرت بر رژیم آخوندی که منشأ اصلی تبعیض و تفرقه و دشمنی در ایران امروز است. وی عموم جوانان به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را به یاری و همبستگی با جوانان و دانشجویان زاهدان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ خرداد ۱۳۹۷ (26مه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا