سال ۱۳۹۷

قیام ایران- شماره ۱۷۸: تظاهرات شبانه در تهران پارس و خاك سفيد در شرق تهران با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور

درساعات پاياني دوشنبه شب چهارم تير ماه، مردم و جوانان شجاع تهران پارس و خاك سفيد درشمال شرق تهران به خيابانها ريخته و عليه رژيم آخوندي و سياستهاي چپاولگرانه و سركوبگرانه اش دست به اعتراض زدند. آنها از جمله شعار مي دادند مرگ ديكتاتور، ايران شده فلسطين، يك اختلاس كم بشه مشكل ما حل ميشه.

جوانان با بستن خيابانها و روشن كردن آتش به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداخته و از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگيري مي كنند.

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ تير ۱۳۹۷ (۲۵ ژوئن۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا