سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۹۲: خیزش شجاعانه مردم کرج با شعار:‌ گراني، تورم نداريم ما تحمل؛ مرگ بر دیکتاتور

مردم به جان آمده کرج از بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ مرداد در فلکه اول گوهردشت با شعارهاي گراني، تورم، بلاي جان مردم؛ گراني تورم نداريم ما تحمل؛ مرگ بر دیکتاتور؛ ملت گدايي مي‌كند آقا خدايي مي‌كند؛ توپ تانك فشفشه آخوند بايد گم بشه؛ اصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛

عزا عزاست امروز روزعزاست امروز، پول ملت ايران زيرعباست امروز؛ دشمن ما آخوندان، دروغ ميگن آمريكاست؛ نیروی انتظامی حمایت حمایت؛ دست به تظاهرات زدند.  این خیزش دلیرانه تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت.

نیروی سركوبگر انتظامی، گارد ضد شورش، پاسداران و آدمکشان لباس شخصی با حمله به مردم و پرتاب گاز اشک آور درصدد پراكنده كردن جمعيت بر آمدند اما جوانان با مقاومت و جنگ و گریز به مقابله پرداختند. آنها با شعارهاي مرگ برخامنه اي، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، تا دیکتاتور روکاره قیام ادامه داره و حتی اگر بسیجی از آسمان بباره خیزش ادامه دارد؛ به درگیری با بسیجیان جنایتکار پرداختند و آنها را وادار به فرار کردند. جوانان برای مقابله با وحشیگریهای مزدوران به سنگربندی پرداخته و با خوابيدن در كف خيابان مانع رفت و آمد خودروها شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم دلیر کرج و اصفهان و شيراز و دیگر شهرهای به پا خاسته گفت سرمنشأ تمامی تیره روزیهای ملت ایران استبداد دینی حاکم بر ایران است که حرث و نسل میهن ما را بر باد داده است. اکنون دنیا به چشم می بیند که به‌رغم سرکوب گسترده فاشيسم ديني، قيام سراسري مردم ايران هر روز شعله ورتر مي‌شود و دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده و از فرا رسيدن بهار آزادي در ميهن اسير خبر مي‌دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹مرداد ۱۳۹۷ (۳۱ژوییه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا