سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۹۶: مريم رجوي: قيام آفرينان به چيزي كمتر از آزادي خلق و ميهن رضايت نمي‌دهند

قيام در حال گسترش است، شهرهای شورشی به هم می پیوندند و فریاد آزادی رساتر مي‌شود

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به خيزش مردم به‌پا خاسته تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز، كرج، اراك، شاهين شهر، نجف آباد و ديگر شهرهاي ايران درود فرستاد

و گفت: زنان و جوانان قيام آفريني كه امروز بار ديگر با پايداري در مقابل پاسداران و بسيجيان و لباس شخصي‌هاي جنايتكار شعله‌هاي قيام را فروزانتر كردند، نمايندگان نسل بي قراري هستند كه به چيزي كمتر از آزادي خلق و ميهن رضايت نمي دهند. آنان خشم و نفرت عموم مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم را به نمايش گذاشتند.

مردم شهرهاي مختلف امروز پنجشنبه ۱۱مرداد (۲ اوت) با فريادهاي مرگ بر ديكتاتور؛ توپ تانك فشفشه آخوند بايد كشته شه؛ اين ماه ماه خونه آخوند سرنگونه؛ به خيابانها ريختند. شهرهای شورشی یکی بعد از دیگری به یکدیگر می پیوندند. فریاد مردم تشنه آزادی رساتر مي‌شود و قیام لحظه به لحظه در حال گسترش است.

نيروهاي سركوبگر با گاز اشك آور، شليكهاي هوايي و شليك با گلوله هاي مشقي در صدد خاموش كردن خيزش مردم بر آمدند، اما به‌رغم مجروح شدن و دستگيري شماري از تظاهر كنندگان، جوانان شورشي با اتحاد و پايداري به مقابله پرداختند. هیچ نیرویی قدرتمندتر از جوانان همبسته و متحد نیست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

۱۱ مرداد ۱۳۹۷(۲ اوت ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا