کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم: پاسدار سليماني، سردژخيم علوي و ديگر سركردگان نظام در گردهمايي نمايندگان رژيم در خارج و دستورات آنها براي مقابله با مقاومت و چگونگي برخورد با فضاحت تروريستي رژيم

بنا به گزارشهاي رسيده از درون رژيم، بخش عمده گردهمايي سالانه سفیران و نمايندگان رژيم آخوندي در كشورهاي خارجي كه در هفته اول مرداد در تهران  برگزار شد به توجيه آنان در باره ديپلومات تروريست دستگيرشده در آلمان و نحوه رويارويي با مقاومت ايران در سطح بين المللي و روحيه دادن به ديپلوماتهاي وارفته و جلوگیری از ريزش آنها اختصاص داشت.

در گردهمايي امسال اين نمايندگيها علاوه بر خامنه اي، روحاني، جهانگيري و ظريف، كه به طور معمول، همه ساله با آنها ديدار مي‌كردند، پاسدار سليماني سركرده نيروي قدس، محمود علوي وزير اطلاعات، رحماني فضلي وزير كشور، علي لاريجاني رئيس مجلس، صادق لاريجاني رئيس قضایيه، علي اكبر ولايتي مشاور خامنه‌اي، امير حاتمي وزير دفاع، علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ابوذر ابراهيمي تركمان رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و شمار ديگري از سركردگان رژيم شركت و سخنراني كردند.

يكي از اهداف اين جلسات هماهنگي بين وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، نيروي قدس و دستگاههاي صدور افراطی گری   در كارزار شيطان سازي، جاسوسي و زمينه سازي براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين و مقاومت ايران بود.

برخي از نمايندگان رژيم در خارج كشور از رويكرد دولتها و محافل سياسي و مطبوعاتي خارجي در مورد دست داشتن “ديپلمات“هاي رژيم در يك ”اقدام وخيم تروريستي” و ”نقض آشكار كنوانسيون وين” ابراز نگراني مي‌كردند. علوي و ظريف آنها را نسبت به چگونگي ”برخورد با قضيه اسدي” توجيه نموده و تأكيد كردند با جنگ رواني و پمپاژ اطلاعات دروغين بايد ”اقدامات قبلي و بعدي نظام عليه منافقين قابل هضم” شود. در همين رابطه نمايندگيهاي رژيم موظف شدند روابط خود را با ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي كشورهاي ميزبان فعال كنند.

بنا به يك گزارش دروني پاسداران ضربه به مجاهدين “در اولويت سياسي، نظامي، امنيتي و اطلاعاتي نظام“ است و هدف قرار دادن آنها در رفت و آمدها و سفرهایشان در دستور كار قرار دارد. در اطلاعيه ۲۵مرداد كميسيون  آمده بود، وزارت اطلاعات و نيروي قدس موظف شده اند اقدامات تروريستي عليه مجاهدين را با به كارگيري مزدوران غير ايراني، مورد بررسي قرار دهند.  

يك موضوع ديگر مورد بحث در اين جلسات، هماهنگي وزارت خارجه و نمايندگيهاي رژيم در خارج با پاسداران و نيروي قدس در مداخلات تروريستي و جنگ افروزانه در منطقه از جمله در  عراق و سوريه و يمن بود. نمايندگان رژيم در خارج دستورالعلمهاي لازم براي اينكه چگونه اين اقدامات را براي دولت، پارلمان و احزاب و مطبوعات حوزه مأموريت شان توجيه كنند، دريافت كردند.

در اين جلسات سركردگان رژيم تلاش كردند تا به ديپلوماتهايي كه با توجه به قيام سراسري و تحريم‌هاي جديد نسبت به آينده رژيم به شدت  بيمناك هستند، روحيه بدهند. شوراي عالي امنيت رژيم نگران پناهنده شدن برخي از اين نمايندگان رژيم به كشورهاي اروپايي است.

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۸ مرداد ۱۳۹۷( ۲۰ اوت ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا