کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم: دستگيري دو مأمور گشتاپوي ملايان در آمريكا كه عليه مقاومت ايران جاسوسي مي‌كردند ضرورت اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و نيروي قدس با پوش‌ها و عناوين گوناگون

وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرد دو عامل وزارت اطلاعات رژيم آخوندها به نامهاي احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی كه به جاسوسي و توطئه عليه سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران اشتغال داشتند در  روز ۹ اوت ۲۰۱۸ (۱۸مرداد۱۳۹۷) در آمريكا دستگير شده اند.

بنا بر كيفرخواستهاي منتشر شده  اين عمليات جاسوسي عليه سازمان مجاهدين كه «دولت ايران آن را به‌عنوان مخالف اصلي خود مي‌داند و تلاش كرده آن را از بين ببرد» حداقل از اسفند سال ۱۳۹۵ تا كنون ادامه داشته است. اين دو مأمور، اطلاعات جمع آوري شده را براي حكومت ايران مي فرستادند تا بتواند مخالفان را  «هدف» قرار دهد و در نهایت «مجموعه اهداف مي‌تواند (رژيم) را قادر کند که مخالفانش را از طريق دستگيري، عضو گيري، سوء استفاده سايبري يا عمليات ربودن يا كشتن خنثی كند».

با بالا گرفتن قيام سراسري مردم ايران، مأموريت اين دو جاسوس افزايش مي يابد. يكي از آنها (قرباني) به مدت ۲۰روز (۲۷مارس تا ۱۷ آوريل۲۰۱۸) به ايران سفر كرد تا رژيم را «در رابطه با اطلاعاتي كه درباره مجاهدين خلق جمع آوري كرده توجيه كند» وي با دستورالعملهاي جديدي مانند «نفوذ بيشتر براي كسب اطلاعات محرمانه از افراد سازمان (مجاهدين) و تصميمات سازمان عليه جمهوري اسلامي» به آمريكا باز مي‌گردد.

افشا و خنثي شدن توطئه جاسوسي و تروريستي رژيم آخوندي در آمريكا  به دنبال درهم شكستن دو طرح بزرگ تروريستي عليه مجاهدين و مقاومت ايران در آلباني (فروردين۱۳۹۷) و فرانسه(تير۱۳۹۷) بار ديگر اين حقيقت را برجسته مي‌كند كه فاشيسم ديني حاكم بر ايران در فاز پاياني، برون‌رفتي جز سركوب قيام مردم ايران و ترور و كشتار مجاهدين نمي‌يابد.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در روز ۳۱ فروردين سال جاری  (۲۰ آوريل ۲۰۱۸) طی اطلاعیه‌یی اعلام كرده بود : «در واشینگتن نيز نمونه هاي مشكوك متعدد از تعقيب و مراقبت در اطراف دفتر شورا توسط افرادي با مليت‌هاي گوناگون وجود داشت كه حاكي از تهديدهاي جدي تروريستي است. پليس و مقامات ذيربط در جريان اين تهديدات قرار دارند».

مقاومت ايران بار ديگر بر ضرورت مجازات و اخراج كليه مأموران و جاسوسان وزارت اطلاعات و نيروي قدس و همه مأموران و مزدوران پيدا و پنهاني كه توطئه هاي رژيم آخوندي را در آمريكا و اروپا به پيش مي برند تاكيد مي كند. مأموران و مزدوراني كه با استفاده از سياست مماشات در سالهاي گذشته توانسته اند تحت عناوين و تيترهاي مختلف در آمريكا و اروپا مستقر شده و اهداف شوم اين رژيم را پيش می‌برند.

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا