سال ۱۳۹۷

واكنش ضروري فرانسه در برابر اقدامهای تروريستي فوق العاده وخيم اطلاعات ملايان

براي ممانعت از تروريسم ملايان بايد بيانيه ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا در مورد مأموران و مزدوران اطلاعات به‌اجرا گذاشته شود

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بيانيه دوم اكتبر وزیران كشور، خارجه و اقتصاد و دارايي فرانسه را واكنش به‌جا و ضروري در برابر اقدامهای تروريستي «فوق‌العاده وخيم» اطلاعات ملايان در خاك اين كشور توصيف كرد.

از سوي ديگر يك مقام ديپلوماتيك فرانسه به رويترز گفت: «یک تحقیقات طولانی و موشکافانه و با جزییات توسط سرویسهای اطلاعاتی، ما را قادر ساخت به این جمعبندی برسیم که بدون شک مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات بوده است… سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر و مدیرکل اطلاعات دستور این حمله را داده است».

به اين ترتيب تلاشهاي ملايان و عوامل آنها براي اينكه اين اقدام تروريستي را به محافل موهوم خودسر در درون رژيم نسبت دهند و خامنه‌اي و روحاني و ظريف را در ببرند، به طور کامل نقش بر آب مي شود. ديگر نمي توان ظريف و روحاني را كه بمب و بمب گذاري را به قرباني نسبت مي دادند از جنس ديگري وانمود كرد كه گويا در تروريسم دولتي مسئوليتي ندارند و از فاشيسم ديني زاده نشده اند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در روز ۲۰تير۱۳۹۷ اعلام كرد: «اين اقدام تروريستي ماهها پيش توسط ولي فقيه، رئیس جمهور، وزیران خارجه و اطلاعات، دبير شوراي عالي امنيت، سركردگان سپاه، نيروي قدس و سازمان اطلاعات سپاه و معاون امنيتي-سياسي دفتر خامنه اي تصميم‌گيري و اجراي آن به‌عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد».

مقاومت ايران از سه دهه پيش همواره تأكيد كرده است كه سركوب و صدور تروريسم و جنگ افروزي ضامن بقاي رژيم آخوندي است و بدون آنها قادر به ادامه حيات نيست و همه باندهاي آن در سركوب و تروريسم و موشك‌پراني و جنگ‌افروزي شريك هستند.

اگر سياست مماشات مانع اجراي بيانيه پنج ماده یي ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا عليه تروريسم رژيم آخوندي مبني بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات ملايان از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ندادن ويزا به آنها و توقف ديدارهاي دو جانبه در سطح وزیران نشده بود، گشتاپوي ديني به خود جرأت نمي‌داد در گردهمايي ايرانيان در پاريس بمب‌گذاري كند. بمب ديپلومات تروريست وزارت خارجه جواد ظريف از همان ماده‌یي بود كه در حملات تروريستي داعش در فرانسه و بلژيك مورد استفاده قرار گرفت. خلافت سني و خلافت شيعي (ولايت فقيه) تحت نام اسلام به موازات يكديگر عمل مي‌كنند.

پس از قيام مردم ايران در دي ماه ۱۳۹۶ رژيم آخوندي راه نجات خود را در شدت بخشیدن به صدور تروريسم يافته است. توطئه شكست خورده حمله به مجاهدين در آلباني در مارس۲۰۱۸، اقدام تروريستي عليه اجتماع ايرانيان در پاريس در ژوئن ۲۰۱۸ و دستگيري دو مأمور وزارت اطلاعات در آمريكا در اوت۲۰۱۸ كه به آماده سازي‌هاي تروريستي عليه مجاهدين مشغول بودند، در اين شمار است.

براي ممانعت از تروريسم ملايان در كشورهاي اروپايي بايد بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا در مورد مأموران و مزدوران اطلاعات آنها به اجرا گذاشته شود:

« – توقف ديدارهاي دوجانبه در سطح وزیران به ايران يا از ايران تحت شرايط كنوني؛

– تأييد سياست پايهگذاري شده كشورهاي عضو اتحاديه اروپا جهت تأمين نکردن تسليحات ايران؛

– همكاري جهت تضمين اينكه ويزاها به ايرانيان مربوط به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي صادر نشود؛

– تمركز بر اخراج كادر اطلاعاتي ايراني از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا…»

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ مهر ۱۳۹۷(۲ اكتبر ۲۰۱۸)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا